info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 02:45
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

30/06/20 11:42 ODLEWNIE: Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dn. 15.06.2020 r.
25/06/20 12:26 ODLEWNIE: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
11:55 ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.07.2020 r.
15/06/20 14:51 ODLEWNIE: Zmiana rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok
14/05/20 07:50 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/04/20 08:06 ODLEWNIE: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.
09/04/20 12:52 ODLEWNIE: Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza
11:45 ODLEWNIE: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2020 roku
07/04/20 09:55 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.
01/04/20 17:38 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12:58 ODLEWNIE: Korekta raportu rocznego SA-R 2019
08:10 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
31/03/20 11:57  brak uprawnień Zarząd Odlewni Polskich rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję
11:47 ODLEWNIE: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok
30/03/20 08:12 ODLEWNIE: Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2019