info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 09:50
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

30/03/20 08:12 ODLEWNIE: Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2019
18/03/20 14:36 ODLEWNIE: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
11/03/20 15:20 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.
28/02/20 18:38 ODLEWNIE: Porozumienie Akcjonariuszy
30/01/20 10:26 ODLEWNIE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
27/01/20 12:15 ODLEWNIE: Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki
20/11/19 08:17 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08:04 ODLEWNIE: Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019
14/11/19 08:00 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/09/19 14:33 ODLEWNIE: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
14:25 ODLEWNIE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
14:15 ODLEWNIE: Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
18/09/19 17:32 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
02/09/19 10:46 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ
08/08/19 15:12 ODLEWNIE: Rezygnacja osoby nadzorującej