info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:41
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

10/12/20 13:46 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 18.01.2021 r.
24/11/20 08:08 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
07:36 ODLEWNIE: Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020
12/11/20 17:33 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/10/20 12:37 ODLEWNIE: Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
28/09/20 18:51 ODLEWNIE: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.
17/09/20 17:17 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/09/20 10:53 ODLEWNIE: Wypłata dywidendy
14/08/20 14:07 ODLEWNIE: Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu
13:25 ODLEWNIE: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.
10/08/20 13:41 ODLEWNIE: Dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego
04/08/20 12:52 ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
29/07/20 15:42 ODLEWNIE: Wybór Rady Nadzorczej Spółki
12:07 ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ 28.07.2020 r.
11:44  brak uprawnień Odlewnie Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję