info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:16
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

13/04/21 15:05 ODLEWNIE: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
10/02/21 12:47 ODLEWNIE: Zmiana postanowienia o zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwał
27/01/21 09:20 ODLEWNIE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2021 roku
21/01/21 13:37 ODLEWNIE: Korekta Raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r
18/01/21 14:59 ODLEWNIE: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku
14:48 ODLEWNIE: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku
10/12/20 13:46 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 18.01.2021 r.
24/11/20 08:08 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
07:36 ODLEWNIE: Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020
12/11/20 17:33 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/10/20 12:37 ODLEWNIE: Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
28/09/20 18:51 ODLEWNIE: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.
17/09/20 17:17 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/09/20 10:53 ODLEWNIE: Wypłata dywidendy
14/08/20 14:07 ODLEWNIE: Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu