info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:29
kontakt
TXM

Komunikaty

16/08/19 07:52  brak uprawnień TXM zawarł z bankami nową umowę o utrzymaniu status quo
07:00 TXM S.A.: Zawarcie z bankami finansującymi TXM nowej umowy o utrzymaniu status quo
12/08/19 09:32  brak uprawnień Banki zablokowały TXM limity gwarancyjne i kredytowe (aktl.)
07:25  brak uprawnień Banki zablokowały TXM limity gwarancyjne i kredytowe
07:00 TXM S.A.: Wypowiedzenie umowy standstill oraz blokada środków pieniężnych i limitów akredytywowych przez banki
07/08/19 07:30 TXM S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy TXM w lipcu 2019
01/08/19 20:21  brak uprawnień Rumuńska spółka TXM złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
20:06 TXM S.A.: Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej
12/07/19 18:53  brak uprawnień GPW: uchylenie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki TXM SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
11/07/19 12:19 TXM S.A.: Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości - sprawy z ostrożnościowego wniosku Spółki
05/07/19 10:04  brak uprawnień Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i okres I-VI 2019 r. (tabela)
07:14 TXM S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy TXM w czerwcu 2019
02/07/19 07:00 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
26/06/19 18:32 TXM S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 26 czerwca 2019 roku
17/06/19 07:15  brak uprawnień TXM zakończył działalności na rynku słowackim