info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:16
kontakt
TXM

Komunikaty

23/02/21 17:40 TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS
29/01/21 17:30 TXM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
21/01/21 13:00  brak uprawnień Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ? LIBOR
12:48  brak uprawnień TXM SA (2/2021) TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
12:23  brak uprawnień TXM SA (1/2021) TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
04/12/20 18:31 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r.
03/12/20 20:35 TXM S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku
06:30 TXM S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
27/11/20 17:30 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/11/20 18:00 TXM S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
06/11/20 17:45 TXM S.A.: Informacja o działaniach zmierzających do dopuszczenia do obrotu nowych akcji Spółki powstałych w wyniku zatwierdzenia układu oraz scalenia akcji TXM S.A. w celu wznowienia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW S.A.
17:35 TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
30/10/20 17:30 TXM S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 18:05 TXM S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/09/20 20:20 TXM S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji