info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:21
kontakt
TXM

Komunikaty

05/05/21 17:50 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 r.
29/04/21 19:34 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu rocznego
19:30 TXM S.A.: Raport roczny za 2020 r. - korekta
28/04/21 23:33 TXM S.A.: TXM S.A. formularz raportu rocznego
23/04/21 18:21 TXM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
23/03/21 18:20  brak uprawnień PKO BP i ING Bank Śląski zmieniły część zapisów umowy restrukturyzacyjnej TXM
17:45 TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej na podstawie wydanego oświadczenia Banków
23/02/21 17:40 TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS
29/01/21 17:30 TXM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
21/01/21 13:00  brak uprawnień Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ? LIBOR
12:48  brak uprawnień TXM SA (2/2021) TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
12:23  brak uprawnień TXM SA (1/2021) TXM Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
04/12/20 18:31 TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r.
03/12/20 20:35 TXM S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 3 grudnia 2020 roku
06:30 TXM S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji