info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 21:46
kontakt
KOFAMA

Komunikaty

14/11/19 11:24  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (13/2019) Raport kwartalny
21/10/19 11:48 KOFAMA KOŹLE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
10:51  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/10/19 10:06  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (11/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14/08/19 10:30  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (10/2019) Raport za II kwartał 2019 r.
10:15  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (9/2019) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
04/07/19 14:24  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (8/2019) Rezygnacja Członka Zarządu
03/07/19 13:42 KOFAMA KOŹLE S.A.: Prawomocny wyrok w sprawie roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie umowy warunkowego odkupu akcji serii C1
25/06/19 12:58 KOFAMA KOŹLE S.A.: Istotne zamówienie
28/05/19 14:14 KOFAMA KOŹLE S.A.: Podpisanie istotnych umów
15/05/19 14:08  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (7/2019) Raport za I kwarta 2019 r.
13:46  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (6/2019) Raport za I kwarta 2019 r.
12/04/19 21:02 KOFAMA KOŹLE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ
11/04/19 14:31  brak uprawnień KOFAMA KOŹLE SA (5/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r.
01/04/19 14:30 KOFAMA KOŹLE S.A.: ISTOTNE ZAMÓWIENIE