info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 14:39
kontakt
DGA

Komunikaty

09/04/20 14:19 DGA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
06/04/20 12:56 DGA: Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki DGA S.A.
26/03/20 14:48 DGA: Informacja na temat ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów przez Emitenta w spółce PBS Sp. z o.o.
23/03/20 14:38 DGA: Informacja na temat oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
24/01/20 10:55 DGA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 14:54 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II"
14:46 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III"
03/12/19 14:53 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
08:22 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
28/11/19 14:51 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim"
22/11/19 17:08 DGA: DGA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/19 10:06 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
25/09/19 17:08 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
17:06 DGA: DGA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/19 13:49 DGA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 r.