info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.22, godz. 14:18
kontakt
DGA

Komunikaty

19/12/19 14:54 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II"
14:46 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III"
03/12/19 14:53 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
08:22 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
28/11/19 14:51 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim"
22/11/19 17:08 DGA: DGA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/19 10:06 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
25/09/19 17:08 DGA: Podpisanie umowy na realizację projektu pt. "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
17:06 DGA: DGA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/19 13:49 DGA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 r.
03/09/19 12:28 DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
12/07/19 12:29 DGA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego
28/06/19 14:44 DGA: Sprzedaż części udziałów spółki Blue energy Sp. z o.o.
14:38 DGA: Udzielenie pożyczki przez spółkę zależną Life Fund Sp. z o.o.
10/06/19 17:26 DGA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A.