info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 13:24
kontakt
TERMO

Komunikaty

14/11/19 17:35  brak uprawnień TERMO2POWER SA (22/2019) Raport za III kwartał 2019 r.
11:40 TERMO2POWER S.A.: Zmiana prognoz finansowych Emitenta na 2019 rok.
08/11/19 18:32  brak uprawnień TERMO2POWER SA (21/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
18:28  brak uprawnień TERMO2POWER SA (20/2019) Powołanie Prezesa Zarządu.
29/10/19 07:00  brak uprawnień TERMO2POWER SA (19/2019) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.
18/10/19 22:32 TERMO2POWER S.A.: Informacje dotyczące Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
22:25  brak uprawnień TERMO2POWER SA (18/2019) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect).
15/10/19 20:22 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
19:04 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
07/10/19 20:44 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
04/10/19 18:09  brak uprawnień TERMO2POWER SA (17/2019) Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
02/10/19 19:42 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
19:26 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
26/09/19 20:59 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
23/09/19 20:45 TERMO2POWER S.A.: Mikroturbiny gazowe - kolejne informacje.