info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 01:02
kontakt
TERMO

Komunikaty

15/05/20 19:35  brak uprawnień TERMO2POWER SA (10/2020) Raport za I kwartał 2020 r.
13/05/20 19:46  brak uprawnień TERMO2POWER SA (9/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
19:40  brak uprawnień TERMO2POWER SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019.
10/04/20 20:13  brak uprawnień TERMO2POWER SA (7/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.
20:06  brak uprawnień TERMO2POWER SA (6/2020) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.
19:52  brak uprawnień TERMO2POWER SA (5/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
19:37  brak uprawnień TERMO2POWER SA (4/2020) Korekta raportu okresowego rocznego za 2018 rok.
05/04/20 12:04 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
27/03/20 14:20 TERMO2POWER S.A.: Podpisanie umowy z Dordtech Circular Energy Solutions B.V. (DECS).
12/03/20 23:27 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
14/02/20 19:00  brak uprawnień TERMO2POWER SA (3/2020) Raport za IV kwartał 2019 r.
18:43 TERMO2POWER S.A.: Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok.
18:27 TERMO2POWER S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.
18:15 TERMO2POWER S.A.: Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.
31/01/20 22:13 TERMO2POWER S.A.: Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.