info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 16:11
kontakt
TERMO

Komunikaty

14/02/20 19:00  brak uprawnień TERMO2POWER SA (3/2020) Raport za IV kwartał 2019 r.
18:43 TERMO2POWER S.A.: Informacja dot. niezrealizowania prognoz finansowych Emitenta za 2019 rok.
18:27 TERMO2POWER S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 23/2019 dot. pożyczek od akcjonariuszy.
18:15 TERMO2POWER S.A.: Decyzja o likwidacji spółki zależnej Grenergy Lab s.r.l.
31/01/20 22:13 TERMO2POWER S.A.: Wydłużenie terminu podjęcia decyzji przez klienta w sprawie zamówienia mikroturbin gazowych.
27/01/20 19:41  brak uprawnień TERMO2POWER SA (2/2020) Korekta raportu bieżącego EBI nr 9/2019 dotyczącego podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
09/01/20 17:20  brak uprawnień TERMO2POWER SA (1/2020) Harmonogram raportów okresowych w roku 2020.
08/01/20 10:38  brak uprawnień KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Waldemara Kosińskiego z Termo2Power
02/01/20 16:30 TERMO2POWER S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Spółki Termo2Power S.A.
30/12/19 19:15 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
20/12/19 21:47 TERMO2POWER S.A.: Aktualizacja informacji przekazanej RB nr 26/2019 w sprawie sprzedaży mikrosystemu do wytwarzania energii elektrycznej z odzysku ciepła z odpadów.
21:36 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
21:25 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
12/12/19 20:06 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
06/12/19 19:06 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.