info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:32
kontakt
TERMO

Komunikaty

23/07/21 09:41  brak uprawnień TERMO2POWER SA (9/2021) Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A.
29/06/21 13:46 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spo´łki.
13:33 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spo´łki.
13:31 TERMO2POWER S.A.: Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza.
28/06/21 19:09  brak uprawnień TERMO2POWER SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
19:04 TERMO2POWER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
31/05/21 19:37 TERMO2POWER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
19:23  brak uprawnień TERMO2POWER SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
19:09  brak uprawnień TERMO2POWER SA (6/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020.
28/05/21 15:56 TERMO2POWER S.A.: Podpisanie umowy na dostawę serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
19/05/21 16:33 TERMO2POWER S.A.: Powołanie spółki zależnej od Emitenta.
17/05/21 15:45  brak uprawnień TERMO2POWER SA (5/2021) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
11:58 TERMO2POWER S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 dot. rewizji prognoz finansowych na lata 2021 -2023.
10:09  brak uprawnień TERMO2POWER SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.
10:00  brak uprawnień TERMO2POWER SA (3/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.