info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 10:22
kontakt
BRAS

Komunikaty

14/02/20 16:41 brak uprawnień BRAS SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019
20/01/20 12:43 brak uprawnień BRAS SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
18/11/19 11:35 BRAS S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%
14/11/19 12:57 brak uprawnień BRAS SA (9/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019
14/08/19 23:07 brak uprawnień BRAS SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019
28/06/19 18:32 BRAS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.
18:23 brak uprawnień BRAS SA (7/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.
01/06/19 16:14 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
16:11 brak uprawnień BRAS SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/19 12:32 brak uprawnień BRAS SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018
29/05/19 09:34 brak uprawnień BRAS SA (4/2019) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
15/05/19 10:40 brak uprawnień BRAS SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019
14/02/19 13:55 brak uprawnień BRAS SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018
01/02/19 17:23 BRAS S.A.: Warunkowa sprzedaż współudziału w użytkowaniu nieruchomości gruntowej
28/01/19 10:08 brak uprawnień BRAS SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019