info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 05:40
kontakt
BRAS

Komunikaty

25/08/20 19:39 BRAS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej
14/08/20 18:44  brak uprawnień BRAS SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020
03/08/20 19:48 BRAS S.A.: ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GREEN MARK SP. Z O.O.
24/07/20 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BRAS S.A. na rynku NewConnect
18:10  brak uprawnień BRAS SA (13/2020) Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
21/07/20 18:17  brak uprawnień BRAS SA (12/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/07/20 17:52  brak uprawnień BRAS SA (11/2020) Zmiana treści uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału docelowego
30/06/20 23:11 BRAS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.
23:07  brak uprawnień BRAS SA (10/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej
23:02  brak uprawnień BRAS SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Bras S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
22:56  brak uprawnień BRAS SA (8/2020) Wypowiedzenie umowy Animatorowi Rynku ? powtórne nadanie
24/06/20 22:21 BRAS S.A.: Zakup aktywów o znacznej wartości
17/06/20 18:34  brak uprawnień BRAS SA (7/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu
03/06/20 19:44 BRAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał
19:25  brak uprawnień BRAS SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał