info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 09:45
kontakt
BRAS

Komunikaty

13/11/20 20:09  brak uprawnień BRAS SA (16/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
12/11/20 21:36 BRAS S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
23/10/20 09:56 BRAS S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
15/10/20 21:57 BRAS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW
06/10/20 18:23  brak uprawnień BRAS SA (15/2020) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E1
30/09/20 11:09 BRAS S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
25/08/20 19:39 BRAS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej
14/08/20 18:44  brak uprawnień BRAS SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020
03/08/20 19:48 BRAS S.A.: ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GREEN MARK SP. Z O.O.
24/07/20 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BRAS S.A. na rynku NewConnect
18:10  brak uprawnień BRAS SA (13/2020) Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
21/07/20 18:17  brak uprawnień BRAS SA (12/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/07/20 17:52  brak uprawnień BRAS SA (11/2020) Zmiana treści uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału docelowego
30/06/20 23:11 BRAS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.
23:07  brak uprawnień BRAS SA (10/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej