info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 12:58
kontakt
MODERNCOM

Komunikaty

16/04/21 21:10 MODERN COMMERCE S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14/04/21 18:01 MODERN COMMERCE S.A.: Aktualizacja informacji o podpisaniu umowy inwestycyjnej
17:50  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (10/2021) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (9/2021) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
13/04/21 19:28 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta
02/04/21 14:09  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (8/2021) Raport roczny za rok 2020
31/03/21 19:52  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
19:47 MODERN COMMERCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał
30/03/21 18:18 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o zapisach na akcje serii J oraz podpisaniu porozumienia dotyczącegozmiany warunków emisji obligacji serii A
17:52  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za 2020 rok
25/03/21 19:47  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (5/2021) Podjęcie przez Zarząd decyzji o emisji obligacji
23/03/21 19:41 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A - korekta
22/03/21 18:27 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A
19/03/21 17:14 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o objęciu udziałów przez Emitenta
12/03/21 17:19 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej