info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 09:35
kontakt
MODERNCOM

Komunikaty

27/07/21 21:57 MODERN COMMERCE S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A.oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com
22/07/21 11:00  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (26/2021) Rezygnacja prokurenta
15/07/21 20:39 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu umowy lock-up
09:31  brak uprawnień Modern Commerce ustalił cenę maksymalną akcji serii O na 0,54 zł
09:10 MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o ustaleniu ceny maksymalnej akcji zwykłych na okaziciela serii O
07/07/21 21:31 MODERN COMMERCE S.A.: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii O
22/06/21 18:47 MODERN COMMERCE S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
10:12  brak uprawnień Modern Commerce chce w '24 zwiększyć przychody do 260 mln zł i EBITDA do blisko 30 mln zł
21/06/21 20:54 MODERN COMMERCE S.A.: Publikacja strategii rozwoju
20:46 MODERN COMMERCE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:38  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (25/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.
17/06/21 19:55  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (24/2021) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu
16/06/21 19:53  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (23/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
19:48 MODERN COMMERCE S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
15/06/21 23:09  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (22/2021) Korekta raportu okresowego za 2020 rok