info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 16:22
kontakt
MODERNCOM

Komunikaty

06/04/20 20:25  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (3/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
12/02/20 20:41  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
07/01/20 12:44  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
27/11/19 17:42 MODERN COMMERCE S.A.: Spłata pożyczki udzielonej przez akcjonariusza Modern Commerce S.A.
14/11/19 20:02  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (13/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019r.
24/10/19 15:31  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (12/2019) Korekta raportu EBI 9/2019 ? Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
20/08/19 15:22  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (11/2019) Uzupełnienie raportu 10/2019 - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.
13:06  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (10/2019) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.
14/08/19 10:49  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019r.
29/07/19 13:48 MODERN COMMERCE S.A.: Ustanowienie zastawów na akcjach Modern Commerce S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane
28/06/19 13:15 MODERN COMMERCE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:39  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku
04/06/19 16:42 MODERN COMMERCE S.A.: Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
16:27  brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (7/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
31/05/19 17:06 MODERN COMMERCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał