info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 07:37
kontakt
RELPOL

Komunikaty

26/07/21 11:08  brak uprawnień RELPOL SA (1/2021) Relpol Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 15:51 RELPOL: Zawiadomienie o przekroczeniu 5 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
14:50 RELPOL: Zarejestrowanie zmian w Statutcie Spółki oraz tekst jednolity Statutu
18/06/21 09:47 RELPOL: Lista akcjonariuszy powyżej 5 proc. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16/06/21 14:57 RELPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
26/05/21 10:25  brak uprawnień Rockbridge TFI ma poniżej 5 proc. Relpolu
10:18 RELPOL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
18/05/21 08:10 RELPOL: RELPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/21 16:33 RELPOL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
15:55 RELPOL: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2020.
28/04/21 07:58 RELPOL: RELPOL
07:56 RELPOL: RELPOL
08/04/21 11:29  brak uprawnień Relpol zakłada wzrost przychodów w '26 do ponad 180 mln zł, rok 2021 będzie podobny do 2020
18/03/21 15:24 RELPOL: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
17/03/21 14:54 RELPOL: Zawarcie znaczącej umowy