info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 15:38
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

13/11/19 18:20 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:52  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w październiku 2019 r. wyniosła 18,1 proc. - BIK
05/11/19 09:00 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Podpisanie podstawowych warunków finansowania ("Term Sheet") dla spółki zależnej od Emitenta.
24/10/19 17:02 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
22/10/19 10:17  brak uprawnień W IX firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 531 mln zł, 4,7 proc. mniej rdr ? BIK
07/10/19 08:45  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu we wrześniu 2019 r. wyniosła 16,0 proc. - BIK
25/09/19 10:31  brak uprawnień Biuro Inwestycji Kapitałowych zakłada, że przychody i wynik netto w '19 będą porównywalne rdr (wywiad)
24/09/19 10:13  brak uprawnień Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w VIII wzrosła o 18,4 proc. rdr - BIK
10:11  brak uprawnień Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w VIII wzrosła o 4,7 proc. rdr - BIK
16/09/19 08:36  brak uprawnień W VIII firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 576 mln zł, 10,6 proc. mniej rdr - BIK
12/09/19 17:08 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09:00  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w sierpniu 2019 r. wyniosła 13,7 proc. - BIK
04/09/19 15:08 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15:02 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:37 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Przydzielenie warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu Motywacyjnego