info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 17:26
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

21/08/19 14:33 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
20/08/19 14:31 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie przez Emitenta porozumienia w sprawie przedterminowego częściowego wykupu obligacji serii A
07/08/19 09:53  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w lipcu 2019 r. wyniosła 19,9 proc. - BIK
31/07/19 12:40  brak uprawnień W VI firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 603 mln zł, o 3,5 proc. mniej rdr - BIK
12:06 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wpis połączenia Emitenta ze spółką zależną - Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o.
10:10 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
25/07/19 14:00 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku.
13:59  brak uprawnień BIK wypłaci 2 zł brutto dywidendy na akcję
13:56 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Informacja w sprawie wypłaty dywidendy.
13:51 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2019 roku po wznowieniu obrad po przerwie.
10:05  brak uprawnień Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w VI wzrosła o 9,5 proc. rdr - BIK
09:52  brak uprawnień Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w VI spadła o 0,1 proc. rdr - BIK
12/07/19 10:15 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta - korekta raportu nr 26/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku.
11/07/19 12:06 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.
08/07/19 10:20  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w czerwcu 2019 r. wyniosła 19,6 proc. - BIK