info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 15:41
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

11/02/20 09:42 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Rejestracja akcji Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. serii J w KDPW.
10/02/20 14:26  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii J spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA
13:53 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
07/02/20 21:31 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. przez KDPW
09:57  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w styczniu 2020 r. wyniosła 24,5 proc. - BIK
31/01/20 13:30 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie transakcji walutowej FX Forward przez spółkę zależną od Emitenta
13/01/20 14:25 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
09:06  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w grudniu 2019 r. wyniosła 24,1 proc. - BIK
23/12/19 14:47 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
14:41 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
14:35 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Przydzielenie akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego.
20/12/19 12:05 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie umowy kredytu budowlanego wraz z umową kredytu inwestycyjnego oraz umową kredytu obrotowego przez spółkę zależną od Emitenta
18/12/19 10:09  brak uprawnień W XI firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 544 mln zł, o 5,9 proc. mniej rdr ? BIK
05/12/19 08:47  brak uprawnień Wartość BIK Indeksu w listopadzie 2019 r. wyniosła 21,9 proc. - BIK
26/11/19 08:38  brak uprawnień W X firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 555 mln zł, 12,6 proc. mniej rdr ? BIK