info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:09
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

07/10/20 06:47  brak uprawnień Popyt na kredyt we wrześniu wzrósł o 5,4 proc. rdr - BIK.
01/10/20 11:34 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych.
30/09/20 11:25  brak uprawnień Dwie trzecie wakacji kredytowych zakończyło się, ponad 90 proc. klientów powróciło do obsługi kredytów - BIK
24/09/20 06:52  brak uprawnień W VIII firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 370 mln zł, o 40,8 proc. mniej rdr ? BIK
18/09/20 13:56 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
15/09/20 17:19 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/20 06:50  brak uprawnień Popyt na kredyt w sierpniu spadł o 3,1 proc. rdr - BIK.
02/09/20 12:46 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
31/08/20 14:08 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
13:54 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
21/08/20 09:56  brak uprawnień W lipcu '20 banki udzieliły dużo mniej produktów kredytowych w ujęciu rdr ? BIK (popr.)
07:48  brak uprawnień W lipcu '20 firmy pożyczkowe udzieliły dużo mniej produktów kredytowych w ujęciu rdr ? BIK
18/08/20 10:45 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
12/08/20 07:10  brak uprawnień Liczba wakacji kredytowych klientów indyw. w trakcie III kw. spadła o 134 tys. do 508 tys. - BIK
06/08/20 07:07  brak uprawnień Popyt na kredyt w lipcu spadł o 3,5 proc. rdr - BIK.