info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 02:45
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

29/05/20 10:52  brak uprawnień Do znaczącego pogorszenia jakości kredytów dojść może pod koniec '20 - BIK (wywiad)
28/05/20 17:29 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 12:41 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
06/05/20 07:58  brak uprawnień Banki przesłały w IV do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 27,6 proc. rdr - BIK.
30/04/20 08:20  brak uprawnień W III firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 431 mln zł, o 27,6 proc. mniej rdr ? BIK
08:18  brak uprawnień mBank oczekuje znacząco niższego wyniku grupy za II kw. '20 i za cały '20 w ujęciu rdr (opis)
29/04/20 14:21 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
28/04/20 18:30 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:21 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz raportu rocznego
27/04/20 13:01 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
17/04/20 08:22  brak uprawnień Liczba zapytań o kredyt gotówkowy w tyg. 06.04-12.04 spadła o 56,24 proc. rdr - BIK
09/04/20 07:22  brak uprawnień Liczba zapytań o kredyt mieszkaniowy w tyg.30.03-05.04 wzrosła o 17,4 w porównaniu do poprzedniego tygodnia - BIK
06/04/20 09:36  brak uprawnień Banki przesłały w III do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 3,1 proc. rdr - BIK.
01/04/20 14:26 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Niezawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta.
31/03/20 19:04 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wstępne wyniki finansowe Emitenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.