info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 06:37
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

22/07/21 08:04  brak uprawnień W VI firmy pożyczkowe udzieliły finansowania o wartości 661 mln zł, o 119,9 proc. więcej rdr ? BIK
06/07/21 07:01  brak uprawnień Popyt na kredyty mieszkaniowe w czerwcu wzrósł o 55,9 proc. rdr - BIK
23/06/21 14:24  brak uprawnień W V firmy pożyczkowe udzieliły finansowania o wartości 563 mln zł, o 126,1 proc. więcej rdr ? BIK
14:10 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14:00 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2021 roku
21/06/21 13:54 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.
18/06/21 20:12 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie transakcji zabezpieczającej zmianę stopy procentowej (IRS) przez spółkę zależną od Emitenta
16/06/21 14:27 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14:15 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2021 roku
08/06/21 07:58  brak uprawnień W maju o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 47,61 tys. kredytobiorców, o 66 proc. więcej rdr - BIK
27/05/21 14:03 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 roku
13:50 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/05/21 17:18 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 10:55 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2021 roku.
10:40 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia