info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 20:08
kontakt
OUTDOOR

Komunikaty

29/09/20 14:37 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
12/08/20 11:21  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
02/07/20 15:50  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:43 OUTDOORZY S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas zgromadzenia
05/06/20 18:00 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 lipca 2020 r.
16:53  brak uprawnień OUTDOORZY SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 lipca 2020 r.
12/05/20 10:37  brak uprawnień OUTDOORZY SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
05/05/20 17:16 OUTDOORZY S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej
17/03/20 10:39  brak uprawnień OUTDOORZY SA (5/2020) Raport okresowy za rok obrotowy 2018/2019
13/03/20 21:02  brak uprawnień OUTDOORZY SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018/2019 rok obrotowy
10/03/20 12:44  brak uprawnień OUTDOORZY SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018/2019 rok obrotowy
19/02/20 11:22  brak uprawnień OUTDOORZY SA (2/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
16/01/20 13:40  brak uprawnień OUTDOORZY SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
12/11/19 13:56 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
11/10/19 14:23 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych