info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 12:23
kontakt
OUTDOOR

Komunikaty

15/03/21 13:57  brak uprawnień OUTDOORZY SA (3/2021) Raport okresowy za 2020 rok
12/03/21 10:37  brak uprawnień OUTDOORZY SA (2/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/01/21 19:05 OUTDOORZY S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązkizarządcze
18:50  brak uprawnień OUTDOORZY SA (1/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
12/11/20 08:44  brak uprawnień OUTDOORZY SA (11/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
05/11/20 11:14  brak uprawnień OUTDOORZY SA (10/2020) Zmiana adresu Spółki
29/09/20 14:37 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
12/08/20 11:21  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
02/07/20 15:50  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:43 OUTDOORZY S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas zgromadzenia
05/06/20 18:00 OUTDOORZY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 lipca 2020 r.
16:53  brak uprawnień OUTDOORZY SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 lipca 2020 r.
12/05/20 10:37  brak uprawnień OUTDOORZY SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
05/05/20 17:16 OUTDOORZY S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej
17/03/20 10:39  brak uprawnień OUTDOORZY SA (5/2020) Raport okresowy za rok obrotowy 2018/2019