info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 18:25
kontakt
OUTDOOR

Komunikaty

12/05/20 10:37  brak uprawnień OUTDOORZY SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
05/05/20 17:16 OUTDOORZY S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej
17/03/20 10:39  brak uprawnień OUTDOORZY SA (5/2020) Raport okresowy za rok obrotowy 2018/2019
13/03/20 21:02  brak uprawnień OUTDOORZY SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018/2019 rok obrotowy
10/03/20 12:44  brak uprawnień OUTDOORZY SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018/2019 rok obrotowy
19/02/20 11:22  brak uprawnień OUTDOORZY SA (2/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
16/01/20 13:40  brak uprawnień OUTDOORZY SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
12/11/19 13:56 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
11/10/19 14:23 OUTDOORZY S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
23/09/19 13:58 OUTDOORZY S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
13/09/19 12:22  brak uprawnień OUTDOORZY SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego
15/07/19 10:58  brak uprawnień OUTDOORZY SA (10/2019) Wypłata dywidendy
14/06/19 11:33  brak uprawnień OUTDOORZY SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2018/2019 roku obrotowego
25/04/19 17:14 OUTDOORZY S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 kwietnia 2019 r.
17:07  brak uprawnień OUTDOORZY SA (8/2019) Powołanie Zarządu na nową kadencję