info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:22
kontakt
CLNPHARMA

Komunikaty

02/08/21 18:01  brak uprawnień CELON PHARMA SA (1/2021) Celon Pharma Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 16:05 CELON PHARMA S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Celon Pharma S.A.
12:49  brak uprawnień Celon Pharma przygotowuje dokumenty dla FDA i EMA, start III fazy badania esketaminy zależny od wyniku rozmów
19/07/21 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CELON PHARMA S.A.
15/07/21 14:53 CELON PHARMA S.A.: Przydział akcji serii D
08/07/21 09:21  brak uprawnień Celon Pharma zaoferuje 6 mln akcji po cenie 36 zł za akcję
02/07/21 07:59  brak uprawnień Celon Pharma rozpoczął ofertę publiczną akcji serii D; cena maksymalna wynosi 45 zł za akcję
30/06/21 08:36 CELON PHARMA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.
29/06/21 15:15 CELON PHARMA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:46 CELON PHARMA S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
13:26  brak uprawnień Celon Pharma wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '20
CELON PHARMA S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
25/06/21 19:11 CELON PHARMA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.
18:28  brak uprawnień Celon Pharma zmienia uchwałę ws. podwyższenia kapitału, chce pozyskać z emisji ok. 60 mln euro
18:05 CELON PHARMA S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego