info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 19:50
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

14/02/20 15:33 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
06/02/20 13:34 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30/01/20 18:01 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
29/01/20 18:30 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zakończenie prac nad rozwojem projektu Rogal oraz zidentyfikowanie konieczności utworzenia odpisu aktualizacyjnego aktywowanych kosztów gier komputerowych.
18:21 ARTIFEX MUNDI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2020
17/01/20 09:00 ARTIFEX MUNDI S.A.: Umowa wydawnicza dla gry Hot Shot Burn
14/01/20 22:36  brak uprawnień Artifex Mundi zaktualizował strategię, skupi się na segmencie gier free-to-play
22:06 ARTIFEX MUNDI S.A.: Aktualizacja Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022.
27/11/19 17:19 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/10/19 08:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
27/09/19 18:00 ARTIFEX MUNDI S.A.: Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN
15:41  brak uprawnień Siedmiu giełdowych producentów gier z dotacjami od NCBiR o wartości 29,3 mln zł
25/09/19 18:53 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/07/19 14:46 ARTIFEX MUNDI S.A.: Początek kampanii promocyjnej i wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn
02/07/19 17:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 25 czerwca 2019 r.