info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 22:03
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

10/09/21 21:23 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w sierpniu 2021 r.
18:10  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje kupno akcji Artifex Mundi z ceną docelową 21 zł
01/09/21 23:27 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I półrocze 2021 r.
11/08/21 08:30 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w lipcu 2021 r.
31/07/21 09:45  brak uprawnień ARTIFEX MUNDI SA (1/2021) Artifex Mundi Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07/07/21 23:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 30 czerwca 2021 r.
23:16 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w czerwcu 2021 r.
02/07/21 21:25 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie osób zarządzających
21:19 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie osób nadzorujących
21:13 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
21:01 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
29/06/21 22:05 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
28/06/21 18:10 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
17:56 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki
15/06/21 08:35 ARTIFEX MUNDI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na rynku regulowanym GPW