info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:02
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

15/06/21 08:35 ARTIFEX MUNDI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na rynku regulowanym GPW
14/06/21 13:13  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A3 spółki ARTIFEX MUNDI SA
09/06/21 22:00 ARTIFEX MUNDI S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A3 do obrotu na GPW
21:37 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w maju 2021 r.
02/06/21 18:59 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26/05/21 19:21 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/21 09:29  brak uprawnień Artifex Mundi szacuje zysk netto w I kw. 2021 r. na 3,3 mln zł
08:53 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I kwartał 2021 r.
07/05/21 13:22  brak uprawnień Noble Securities podnosi rekomendację dla Artifex Mundi do "kupuj"
08:42 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w kwietniu 2021 r.
26/04/21 22:28 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wnioski akcjonariuszy o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz uchwała Zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji
22:22 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 21 kwietnia 2021 r.
21/04/21 18:53  brak uprawnień Artifex Mundi ma program motywacyjny na lata 2021-2024
18:20 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2021 r.
18:10 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wniosek akcjonariusza o zamianę akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenie akcji do obrotu