info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 18:26
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

09/10/19 08:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
27/09/19 18:00 ARTIFEX MUNDI S.A.: Przyznanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN
15:41  brak uprawnień Siedmiu giełdowych producentów gier z dotacjami od NCBiR o wartości 29,3 mln zł
25/09/19 18:53 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/07/19 14:46 ARTIFEX MUNDI S.A.: Początek kampanii promocyjnej i wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn
02/07/19 17:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 25 czerwca 2019 r.
25/06/19 20:36 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:09 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
24/06/19 14:15 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
19/06/19 13:44 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain: From Matryoshka with Love - aktualizacja informacji
15/06/19 19:05 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
29/05/19 21:00 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20:11 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/19 21:40 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
21:36 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybór biegłego rewidenta