info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:24
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

19/10/20 07:20  brak uprawnień DM BDM podnosi nieznacznie cenę docelową Artifex Mundi do 13,9 zł, podtrzymuje "kupuj"
16/10/20 17:55 ARTIFEX MUNDI S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
13/10/20 18:14 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie dwóch zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
12/10/20 19:26 ARTIFEX MUNDI S.A.: Otrzymanie trzech zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Artifex Mundi S.A.
07/10/20 19:34 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.
19:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 1 października 2020 r.
18:55 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki we wrześniu 2020 r.
01/10/20 17:38 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
17:31 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2020r.
30/09/20 19:57 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie prokurenta.
29/09/20 17:52 ARTIFEX MUNDI S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Artifex Mundi S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
17:33 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/20 17:20 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
17:09 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 rok.
08/09/20 22:25 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w sierpniu 2020 r.