info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 16:28
kontakt
GOBARTO

Komunikaty

24/12/20 13:30  brak uprawnień Gobarto sprzedało ukraińską spółkę za 1,9 mln USD
13:18 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Sprzedaż udziałów w Rosan Agro
25/11/20 17:35 GOBARTO SA: GOBARTO S.A. - powołanie osób nadzorujących
17:19 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 roku
17:09 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
12/11/20 17:29 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:21 GOBARTO SA: GOBARTO SA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/11/20 10:10 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
21/10/20 16:43 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
16:39 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
16:33 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/10/20 12:40 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
12:35 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/10/20 13:57 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:55 GOBARTO SA: Gobarto S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej