info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 22:20
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

13/08/20 20:29 brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
24/06/20 16:46 brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2020) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NewConnect
19/06/20 18:38 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G spółki 4MOBILITY S.A.
17:38 brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2020 r.
17:27 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.
10/06/20 19:36 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii G spółki 4MOBILITY SA
21/05/20 18:37 brak uprawnień 4MOBILITY SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r.
18:31 4MOBILITY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r.
20/05/20 18:30 brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14/05/20 19:59 brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020
06/05/20 18:41 brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2020) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2019
25/04/20 13:02 brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
03/04/20 22:32 brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2020) Powołanie prokurenta
25/03/20 15:02 brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
16/03/20 17:55 4MOBILITY S.A.: Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki