info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 05:43
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

25/03/20 15:02  brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
16/03/20 17:55 4MOBILITY S.A.: Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki
26/02/20 18:43 4MOBILITY S.A.: Podpisanie umowy finansowania floty
24/02/20 23:09 4MOBILITY S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie powiększenia floty pojazdów
21/02/20 19:56  brak uprawnień 4MOBILITY SA (5/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/02/20 20:53  brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
04/02/20 20:39 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
29/01/20 18:25  brak uprawnień 4MOBILITY SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
22/01/20 17:55  brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2020) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
20/01/20 16:25 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r.
16:19  brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 stycznia 2020 r.
23/12/19 14:51  brak uprawnień 4MOBILITY SA (26/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem dotyczącej badania sprawozdań finansowych
20/12/19 18:40  brak uprawnień 4MOBILITY SA (25/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2020 r.
17:49 4MOBILITY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2020 r.
18/12/19 14:05 4MOBILITY S.A.: Uruchomienie usług elektrycznego car-sharing w Rzeszowie