info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 22:52
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

21/06/21 17:26 brak uprawnień 4MOBILITY SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 21 czerwca 2021 r. oraz informacja o uchwałach niepodjętych
17:15 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.
21/05/21 16:30 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2021 r.
16:18 brak uprawnień 4MOBILITY SA (10/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
17/05/21 20:47 brak uprawnień 4MOBILITY SA (9/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
30/04/21 21:33 brak uprawnień 4MOBILITY SA (8/2021) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2021 r. w związku z żądaniem Akcjonariusza
23/04/21 14:57 brak uprawnień 4MOBILITY SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 maja 2021 r.
09/04/21 16:48 brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2021) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2020
07/04/21 21:28 brak uprawnień 4MOBILITY SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
12/02/21 07:59 brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
09/02/21 19:01 brak uprawnień 4MOBILITY SA (3/2021) Rezygnacja prokurenta
17:32 brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2021) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
29/01/21 17:47 brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
21/12/20 18:05 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:56 brak uprawnień 4MOBILITY SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2020 r.