info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:43
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

09/04/21 16:48 brak uprawnień 4MOBILITY SA (6/2021) Raport roczny 4Mobility S.A. za rok obrotowy 2020
07/04/21 21:28 brak uprawnień 4MOBILITY SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
12/02/21 07:59 brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
09/02/21 19:01 brak uprawnień 4MOBILITY SA (3/2021) Rezygnacja prokurenta
17:32 brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2021) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
29/01/21 17:47 brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
21/12/20 18:05 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:56 brak uprawnień 4MOBILITY SA (18/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2020 r.
23/11/20 18:04 4MOBILITY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.
17:57 brak uprawnień 4MOBILITY SA (17/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.
13/11/20 08:50 brak uprawnień 4MOBILITY SA (16/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
13/08/20 20:29 brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
24/06/20 16:46 brak uprawnień 4MOBILITY SA (14/2020) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G do ASO na rynku NewConnect
19/06/20 18:38 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G spółki 4MOBILITY S.A.
17:38 brak uprawnień 4MOBILITY SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2020 r.