info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 12:47
kontakt
TBULL

Komunikaty

27/10/20 09:05 T-BULL S.A.: Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 3
22/10/20 09:03 T-BULL S.A.: Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 2
20/10/20 09:02 T-BULL S.A.: Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 1
15/10/20 09:06 T-BULL S.A.: Rozszerzenie strategii rozwoju T-Bull S.A.
09:01 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za wrzesień 202
08:52 T-BULL S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
13/10/20 09:11 T-BULL S.A.: Zawarcie umowy ramowej z inwestorem na współfinansowanie 5 gier symulatorowych na PC i konsole
08/10/20 T-BULL S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego z inwestorem dot. dofinansowania Spółki w formie objęcia akcji i współfinansowania 5 gier symulatorowych
07/10/20 23:33 T-BULL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 listopada 2020 r.
21:49  brak uprawnień T-Bull chce wyemitować akcje za 0,5 mln zł
21:12 T-BULL S.A.: Ustalenia dotyczące dokapitalizowania Spółki
12:28 T-BULL S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej z Honda Motor
06/10/20 08:34 T-BULL S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem dot. współfinansowania 5 gier symulatorowych T-Bull S.A.
30/09/20 20:18 T-BULL S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
07:12 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową