info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 04:05
kontakt
TBULL

Komunikaty

17/07/21 00:34 T-BULL S.A.: Powiadomienia dotyczące transakcji na akcjach - art. 19 MAR
15/07/21 09:04 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za czerwiec 2021
08/07/21 09:19 T-BULL S.A.: Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Postindustrial Center Renovator
05/07/21 19:48 T-BULL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
30/06/21 19:50 T-BULL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
19:38 T-BULL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.
18/06/21 09:10 T-BULL S.A.: Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Fitness Center Renovator
15/06/21 04:41 T-BULL S.A.: Raport miesięczny za maj 2021
10/06/21 11:32 T-BULL S.A.: Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 3
08/06/21 09:03 T-BULL S.A.: Zapowiedź przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) na platformie Steam autorskiego symulatora Coffee Bar Renovator
04/06/21 20:13 T-BULL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:35 T-BULL S.A.: Zamiana części akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
02/06/21 09:03 T-BULL S.A.: Premiera gry "Idle Mayor Tycoon: Tap Manager Empire Simulator"
31/05/21 17:46 T-BULL S.A.: T-BULL S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/05/21 09:11 T-BULL S.A.: Rozpoczęcie produkcji właściwej gry Outlaw Driver Simulator