info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:41
kontakt
PFLEIDER

Komunikaty

09/10/19 12:59 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku
01/10/19 13:57 PFLEIDERER GROUP SA: Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
13:37 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 30 września 2019 roku
25/09/19 17:10 PFLEIDERER GROUP SA: PFLEIDERER GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/19 15:06 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15:03 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
16/09/19 12:19 PFLEIDERER GROUP SA: Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
08:27  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
07:12  brak uprawnień Volantis Bidco ogłasza przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group po 26,6 zł za akcję
10/09/19 15:59 PFLEIDERER GROUP SA: Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki
29/08/19 17:05 PFLEIDERER GROUP SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
28/08/19 10:51  brak uprawnień Dwaj najwięksi akcjonariusze Pfleiderer Group zawarli porozumienie
10:21 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
08:08  brak uprawnień GPW: po sesji 29 sierpnia 2019 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki PFLEIDER
23/08/19 16:09 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze