info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 03:25
kontakt
STELMET

Komunikaty

13/11/19 11:38 STELMET S.A.: Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
08/11/19 16:10 STELMET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
07/11/19 14:36 STELMET S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.
06/11/19 16:38 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach otrzymana na podstawie art. 19 MAR
15:44  brak uprawnień W wezwaniu na akcje Stelmetu zawarto transakcje na 24.074.623 akcje
15:34  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki STELMET SA
04/11/19 16:28 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach otrzymana na podstawie art. 19 MAR
30/10/19 10:41 STELMET S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
28/10/19 12:26 STELMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
17/10/19 17:41  brak uprawnień Cena w wezwaniu na akcje Stelmetu podniesiona do 8,40 zł z 7,74 zł (opis)
17:38 STELMET S.A.: Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.
17:24  brak uprawnień Cena w wezwaniu na akcje Stelmetu podniesiona do 8,40 zł z 7,74 zł - BM PKO BP
17:21  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA
27/09/19 17:19 STELMET S.A.: Stanowisko Zarządu Stelmet S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji spółki
12/09/19 18:45 STELMET S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.