info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:59
kontakt
STELMET

Komunikaty

27/09/19 17:19 STELMET S.A.: Stanowisko Zarządu Stelmet S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji spółki
12/09/19 18:45 STELMET S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.
17:24  brak uprawnień Stanisław Bieńkowski wzywa do sprzedaży 29.084.435 akcji Stelmetu po cenie 7,74 zł/szt
17:22  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA
08:52  brak uprawnień Stanisław Bieńkowski zamierza ogłosić wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Stelmetu
11/09/19 22:48 STELMET S.A.: Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania przez Pana Stanisława Bieńkowskiego
20:50 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
30/08/19 11:24  brak uprawnień Stelmet oczekuje wzrostu przychodów w roku obrotowym 2018/2019
29/08/19 19:21 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:52 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/08/19 19:32 STELMET S.A.: Korekta załącznika do informacji nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
17:24  brak uprawnień Grupa Stelmet szacuje, że jej zysk netto po 3 kw. '18/'19 wzrósł 6 proc. rdr do 17,4 mln zł
17:02 STELMET S.A.: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
14/08/19 13:46 STELMET S.A.: Udzielenie poręczenia przez Emitenta za zobowiązania spółki zależnej
12/08/19 16:29 STELMET S.A.: Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego