info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 20:42
kontakt
STELMET

Komunikaty

26/03/20 12:47 STELMET S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Stelmet S.A.
23/03/20 14:58  brak uprawnień Stelmet wstrzyma produkcję w zakładach na pół miesiąca od 1 IV
14:47 STELMET S.A.: Aktualizacja informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK STELMET
17/03/20 16:52 STELMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STELMET S.A.
16:46 STELMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STELMET S.A. w dniu 17 marca 2020 roku
16/03/20 17:15 STELMET S.A.: Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK STELMET
28/02/20 13:11 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/02/20 11:18 STELMET S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.
11:03 STELMET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A. na dzień 17 marca 2020 roku
12/02/20 12:47 STELMET S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019
04/02/20 11:39 STELMET S.A.: Rekomendacja Zarządu Stelmet S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019
28/01/20 14:55 STELMET S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Stelmet S.A.
24/01/20 12:23  brak uprawnień Stelmet spodziewa się utrzymania presji kosztowej w kolejnych latach
23/01/20 20:09 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:56 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz raportu rocznego