info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 11:39
kontakt
STELMET

Komunikaty

14/08/19 13:46 STELMET S.A.: Udzielenie poręczenia przez Emitenta za zobowiązania spółki zależnej
12/08/19 16:29 STELMET S.A.: Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego
28/06/19 11:01  brak uprawnień Stelmet oczekuje utrzymania presji kosztowej w kolejnych kwartałach
27/06/19 19:58 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/19 11:25 STELMET S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Stelmet S.A.
21/06/19 19:58  brak uprawnień Stelmet po I półroczu 18/19 miał 263,3 mln zł przychodów i 3,5 mln zł straty netto
19:15 STELMET S.A.: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019
28/05/19 18:34 STELMET S.A.: Zawarcie z bankiem mBank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych
27/05/19 14:31 STELMET S.A.: Zawarcie z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych
20/05/19 11:07 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
13/05/19 13:03 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
06/05/19 12:43 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
23/04/19 10:44 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
15/04/19 09:42 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
01/04/19 13:51 STELMET S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Stelmet S.A.