info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 19:54
kontakt
MCI

Komunikaty

02/04/21 18:34 MCI CAPITAL ASI S.A.: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną
17:25 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital ASI S.A. przez podmioty powiązane
17:17 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
31/03/21 21:10 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
08:02 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów Pigu
25/03/21 22:25 MCI CAPITAL ASI S.A.: Transakcje na instrumentach finansowych Morele i Pigu
18/03/21 18:02 MCI CAPITAL ASI S.A.: Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną
17:51 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywna Spółka Akcyjna S.A.
11/03/21 18:28 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu w związku z publiczną ofertą obligacji MCI Capital ASI S.A.
17:34 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zmiana terminu przekazywania jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
09/03/21 21:12 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital ASI S.A. przez podmioty powiązane
21:06 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
08/03/21 23:16 MCI CAPITAL ASI S.A.: Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów
04/03/21 22:07 MCI CAPITAL ASI S.A.: Korekta RB 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. - ,,Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów"
26/02/21 18:29 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zmiana Planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z PEM S.A.