info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 06:55
kontakt
MCI

Komunikaty

05/08/19 18:59 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
02/08/19 17:16 MCI: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
01/08/19 17:26  brak uprawnień MCI Capital skupi do 3 mln akcji własnych po 10 zł za papier
17:13 MCI: Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
31/07/19 18:19 MCI: Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.
22/07/19 10:25 MCI: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
15/07/19 21:47  brak uprawnień MCI Capital chce skupić do 3 mln akcji własnych po 10 zł za papier
21:12 MCI: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
03/07/19 19:14  brak uprawnień MCI Capital dał prokuraturze dokumenty w zw. ze śledztwem ws. nabywania certyfikatów MCI.TechVentures
18:43 MCI: Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
02/07/19 10:51  brak uprawnień Noble Securities wycenia akcje MCI Capital na 26,5 zł
01/07/19 21:54 MCI: Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. oraz przedsiębiorstwa spółki ABC Data Marketing sp. z o.o.
14:51 MCI: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.
28/06/19 20:32 MCI: Korekta informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
27/06/19 21:07  brak uprawnień Grupa MCI Capital powinna zwrócić 80 mln zł do subfunduszu MCI.TechVentures - stowarzyszenie