info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 14:51
kontakt
MCI

Komunikaty

13/03/20 22:27 MCI: Wygaśniecie gwarancji finansowej udzielonej przez Spółkę
12/03/20 16:51  brak uprawnień Noble Securities obniżył wycenę akcji MCI Capital do 21,9 zł
06/03/20 13:42 MCI: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
04/03/20 18:42  brak uprawnień GPW: w związku z wykupem obligacji serii P spółki MCI CAPITAL S.A. (MCI0321), oznaczonych kodem "PLMCIMG00251" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na Catalyst.
02/03/20 12:31 MCI: Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii P
27/02/20 16:31 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
24/02/20 15:19 MCI: Informacja o połączeniu MCI Capital S.A. ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15:17 MCI: Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian Statutu Spółki
20/02/20 15:10 MCI: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane
14/02/20 16:48 MCI: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
13/02/20 18:08  brak uprawnień MCI Capital otrzymało oferty na sprzedaż 945.259 akcji własnych
17:47 MCI: Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
12/02/20 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii P spółki MCI CAPITAL S.A.
07/02/20 21:43 MCI: Rezygnacja Członka Zarządu
31/01/20 13:38 MCI: Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta