info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 22:45
kontakt
MCI

Komunikaty

18/06/21 06:43  brak uprawnień PEM złożył wniosek o zawieszenie obrotu w związku z połączeniem z MCI Capital ASI
17/06/21 22:43 MCI CAPITAL ASI S.A.: Decyzja KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia akcji MCI Capital TFI S.A. przez Spółkę
22:37 MCI CAPITAL ASI S.A.: Wnioski o rejestrację akcji B1 w depozycie papierów wartościowych i ich wprowadzenie do obrotu na GPW
22:26 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
22:02 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.
16/06/21 23:59 MCI CAPITAL ASI S.A.: Nabycia przez MEP Shelfco VIII S.a r.l. udziałów spółki UAB PIGU oraz udziałów spółki Hobby Hall Group OU
23:57 MCI CAPITAL ASI S.A.: Wykonanie umowy sprzedaży udziałów UAB Pigu
11/06/21 18:34 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zgłoszenie uchwały o łączeniu się Spółki z Private Equity Managers S.A. oraz złożenie wniosku o rejestrację połączenia ww. spółek, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w Sądzie Rejestrowym
08/06/21 22:40 MCI CAPITAL ASI S.A.: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/21 21:20  brak uprawnień MCI Capital ASI SA chce wypłacić 0,54 zł dywidendy na akcję
20:21 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
12/05/21 17:34 MCI CAPITAL ASI S.A.: MCI CAPITAL ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
30/04/21 22:21 MCI CAPITAL ASI S.A.: Wycena aktywów i ustalenie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa.MCI Capital ASI S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku
20:51 MCI CAPITAL ASI S.A.: MCI CAPITAL ASI S.A. formularz raportu rocznego
20/04/21 21:22 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.