info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:24
kontakt
MCI

Komunikaty

03/09/21 22:49 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego przez Spółkę
31/07/21 10:29  brak uprawnień MCI CAPITAL ASI SA (1/2021) MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 23:23 MCI CAPITAL ASI S.A.: Wykup certyfikatów inwestycyjnych MCI.TechVentures 1.0.
14/07/21 07:57 MCI CAPITAL ASI S.A.: Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2021 r.
30/06/21 08:14  brak uprawnień MCI Capital ASI wypłaci 0,54 zł dywidendy na akcję
08:02 MCI CAPITAL ASI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
07:58 MCI CAPITAL ASI S.A.: Raporty okresowe Spółki 2021 roku
07:55 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital ASI S.A. przez podmioty powiązane
07:53 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
07:50 MCI CAPITAL ASI S.A.: Rozliczenie połączenia z Private Equity Managers S.A. oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego w następstwie ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych
28/06/21 22:00 MCI CAPITAL ASI S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych
25/06/21 23:10 MCI CAPITAL ASI S.A.: Uchwały GPW ws. dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B1 Spółki oraz wykluczenia akcji Private Equity Managers S.A. z obrotu giełdowego
14:56  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B1 spółki MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA
24/06/21 19:17 MCI CAPITAL ASI S.A.: Komunikat KDPW w sprawie zamiany papierów wartościowych w związku z połączeniem Spółki z Private Equity Managers S.A. i ustalenia dnia referencyjnego
23/06/21 18:12 MCI CAPITAL ASI S.A.: Rozwiązanie Porozumienia Trójstronnego