info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:22
kontakt
TECHINVGR

Komunikaty

10/09/19 19:43 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawiadomienie w związku z nabyciem akcji Spółki
14:06 TECH INVEST GROUP S.A.: Notyfikacje z art. 19 Rozporządzenia MAR
12/08/19 16:09  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (12/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
15:59  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (11/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. ? korekta
08/08/19 23:17  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (10/2019) Informacja o terminie publikacji raportów okresowych
23:12 TECH INVEST GROUP S.A.: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
01/08/19 19:49 TECH INVEST GROUP S.A.: The Dust S.A. - zysk na inwestycji
02/07/19 14:15 TECH INVEST GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.
01/07/19 23:49  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (9/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
28/06/19 23:56  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (8/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
14/06/19 11:03  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki TECH INVEST GROUP S.A.
02/06/19 01:19  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
01:15 TECH INVEST GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
31/05/19 23:37  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (6/2019) Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.
16/05/19 02:19  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.