info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 12:04
kontakt
TECHINVGR

Komunikaty

27/10/20 13:43 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w zakresie przejęcia Erato Energy Sp. z o.o. przez TIG, a następnie połączenia spółek
16/10/20 16:17 TECH INVEST GROUP S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
09/10/20 12:31 TECH INVEST GROUP S.A.: Inwestycja spółki celowej - Acatavir Sp. z o.o.
01/10/20 22:06 TECH INVEST GROUP S.A.: Informacja o obligacjach serii A i pożyczkach udzielonych przez głównych akcjonariuszy Spółki
21:43  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ASI SA (18/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
30/09/20 16:41 TECH INVEST GROUP S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
29/09/20 16:14 TECH INVEST GROUP S.A.: Informacja o działalności inwestycyjnej TIG oraz planowanych inwestycjach
24/09/20 09:15 TECH INVEST GROUP S.A.: Porozumienie w sprawie przejęcia podmiotu z branży fotowoltaicznej a następnie połączenia spółek
23/09/20 09:23 TECH INVEST GROUP S.A.: Inwestycja spółki celowej - Alphamoon Sp. z o.o.
07/09/20 23:47 TECH INVEST GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.
11:53  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ASI SA (17/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
31/08/20 15:50  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ASI SA (16/2020) Powołanie członków (w tym przewodniczącego) Rady Nadzorczej
15:38  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ASI SA (15/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r.
06/08/20 16:45 TECH INVEST GROUP S.A.: QNA Technology Sp. z o.o. - pozyskanie inwestorów
05/08/20 23:53  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (14/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.