info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 14:12
kontakt
TECHINVGR

Komunikaty

21/01/21 12:19 TECH INVEST GROUP S.A.: List intencyjny pomiędzy SatRevolution S.A. a JR Holding ASI S.A. w sprawie m.in. finansowania rozwoju SatRevolution S.A. oraz doprowadzenia do upublicznienia tej spółki
11/01/21 10:13 TECH INVEST GROUP S.A.: Porozumienie z QNA Technology Sp. z o.o. - dokapitalizowanie kwotą do 10 mln zł w rozwój technologii kropek kwantowych w celu zbudowania przez TIG / Erato Energy istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku fotowoltaiki oraz w celu inwestycyjnym
07/01/21 06:04 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawiązanie spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o.
22/12/20 23:33 TECH INVEST GROUP S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
18/12/20 09:51 TECH INVEST GROUP S.A.: Raport NASA - zakwalifikowanie platformy SatRevolution S.A. do najwyższego poziomu w skali TRL (TRL 9)
08/12/20 19:55 TECH INVEST GROUP S.A.: Strategia rozwoju Tech Invest Group / Erato Energy na lata 2021-2022
07/12/20 10:40 TECH INVEST GROUP S.A.: Spłata zobowiązań
26/11/20 23:49  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (23/2020) Informacje o zmianach w składzie Zarządu Spółki
22:24 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii I i serii J oraz sfinalizowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o.
22:00  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (22/2020) Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej
20:04 TECH INVEST GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.
19:53 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - pełnomocnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 r.
25/11/20 23:58 TECH INVEST GROUP S.A.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w związku z transakcją przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG
24/11/20 23:42 TECH INVEST GROUP S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
12:38  brak uprawnień TECH INVEST GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SA (21/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej