info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 09:47
kontakt
TECHINVGR

Komunikaty

03/04/20 20:02 TECH INVEST GROUP S.A.: Powiadomienie z art. 19 Rozporządzenia MAR
02/04/20 10:04 TECH INVEST GROUP S.A.: Zmiana terminu wykupu obligacji serii B
01/04/20 10:34 TECH INVEST GROUP S.A.: Złożenie przez inwestora oferty dokapitalizowania TIG i odkupu znacznych pakietów akcji od obecnych akcjonariuszy
20/03/20 23:57  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (5/2020) Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
22:36 TECH INVEST GROUP S.A.: Wyniki finansowe za rok obrotowy 2019
00:49 TECH INVEST GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2020 r.
00:31 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawiadomienie w związku z przekroczeniem ustawowych progów w ogólnej liczbie głosów (pełnomocnictwo na WZ)
00:15  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (4/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2020 r.
13/03/20 16:23 TECH INVEST GROUP S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z podmiotem zainteresowanym przeprowadzeniem inwestycji w Tech Invest Group S.A.
16:18 TECH INVEST GROUP S.A.: Zmiana terminu wykupu obligacji serii A
10/03/20 10:50 TECH INVEST GROUP S.A.: Inwestycja spółki celowej - Vitrotest Europe Sp. z o.o.
25/02/20 14:46 TECH INVEST GROUP S.A.: SatRevolution S.A. - dofinansowanie kwotą 33,4 mln zł na budowę konstelacji satelitów
21/02/20 22:36  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (3/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.
22:28 TECH INVEST GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2020 r.
31/01/20 00:42  brak uprawnień TECH INVEST GROUP SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.