info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 13:46
kontakt
MANGATA

Komunikaty

29/05/23 14:09 MANGATA HOLDING SA: Sprawozdanie Zarządu Mangata Holding S.A. sporządzone w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych
16/05/23 06:33 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/23 21:52 MANGATA HOLDING SA: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza oraz zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
09/05/23 10:11 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
09:55 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
24/04/23 09:12  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla CD Projektu do "trzymaj"
18/04/23 12:22  brak uprawnień Mangata spodziewa się 1,1 mld zł przychodów i 14?15 proc. marży EBITDA w 2023 roku
11:53  brak uprawnień Mangata po wakacjach planuje przedstawić założenia do 2027 roku, ma 3 potencjalne cele akwizycyjne
08:43  brak uprawnień Mangata chce wypłacić 7,50 zł dywidendy na akcję
08:29 MANGATA HOLDING SA: Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
06:25  brak uprawnień Wyniki Mangaty w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:13 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA
06:06 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA
29/03/23 12:30  brak uprawnień MANGATA HOLDING SA (1/2023) MANGATA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/02/23 08:00  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Mangatę