info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 19:50
kontakt
MANGATA

Komunikaty

31/03/21 06:50  brak uprawnień Mangata prognozuje w '21 659 mln zł przychodów, 94 mln zł EBITDA i 43 mln zł zysku netto
06:45  brak uprawnień Mangata chce wypłacić 4,50 zł dywidendy na akcję
06:39  brak uprawnień Wyniki Mangaty w IV kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:32 MANGATA HOLDING SA: Prognoza wyników na 2021 rok
06:29 MANGATA HOLDING SA: Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
06:23 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA
06:18 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA
21/01/21 13:27 MANGATA HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
29/10/20 07:24  brak uprawnień Wyniki Mangaty w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:58 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/09/20 14:44  brak uprawnień Mangata Holding rozpoczęła prace nad kierunkami strategicznego rozwoju grupy (wywiad)
14:42  brak uprawnień Mangata przewiduje kilkunastoprocentowy spadek wyników w 2020 roku (wywiad)
09/09/20 08:02  brak uprawnień Wyniki Mangaty w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:57 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/20 11:57 MANGATA HOLDING SA: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 rok.