info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:23
kontakt
MANGATA

Komunikaty

03/07/20 12:49  brak uprawnień MANGATA HOLDING SA (1/2020) MANGATA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk
23/06/20 17:41 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej i powołanie go do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
17:40  brak uprawnień Mangata przeznaczy zysk za '19 na kapitał zapasowy
17:39 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Kazimierza Przełomskiego do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
17:36 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Leszka Jurasza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
17:30 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Grzegorza Morawca do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu MANGATA HOLDING S.A.
17:26 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.
17:24 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku
19/06/20 15:12 MANGATA HOLDING SA: Sprawozdanie Zarządu Mangata Holding S.A. sporządzone w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych
03/06/20 19:50 MANGATA HOLDING SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
01/06/20 16:17  brak uprawnień Główny akcjonariusz Mangaty chce utworzenia 18 mln zł kapitału rezerwowego
15:44 MANGATA HOLDING SA: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza
26/05/20 11:03 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
11:00 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
19/05/20 16:04 MANGATA HOLDING SA: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019