info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 15:13
kontakt
MANGATA

Komunikaty

29/10/20 07:24  brak uprawnień Wyniki Mangaty w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:58 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/09/20 14:44  brak uprawnień Mangata Holding rozpoczęła prace nad kierunkami strategicznego rozwoju grupy (wywiad)
14:42  brak uprawnień Mangata przewiduje kilkunastoprocentowy spadek wyników w 2020 roku (wywiad)
09/09/20 08:02  brak uprawnień Wyniki Mangaty w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:57 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/20 11:57 MANGATA HOLDING SA: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 rok.
06/08/20 18:40 MANGATA HOLDING SA: Zawarcie umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta.
03/07/20 12:49  brak uprawnień MANGATA HOLDING SA (1/2020) MANGATA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk
23/06/20 17:41 MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej i powołanie go do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
17:40  brak uprawnień Mangata przeznaczy zysk za '19 na kapitał zapasowy
17:39 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Kazimierza Przełomskiego do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
17:36 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Leszka Jurasza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
17:30 MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Grzegorza Morawca do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu MANGATA HOLDING S.A.
17:26 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.