info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 00:20
kontakt
MANGATA

Komunikaty

16/08/19 09:16 MANGATA HOLDING SA: Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Mangata Holding S.A. (art. 69a ust. 1 w zw. z art. 69 ustawy o ofercie)
06/08/19 11:57 MANGATA HOLDING SA: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2019 rok
02/07/19 10:24 MANGATA HOLDING SA: Nabycie 25% udziałów spółki Masterform sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach
05/06/19 14:14  brak uprawnień Mangata Holding wypłaci 4,50 zł dywidendy na akcję
14:08 MANGATA HOLDING SA: : Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda)
14:06 MANGATA HOLDING SA: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
13:58 MANGATA HOLDING SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku.
09/05/19 12:48 MANGATA HOLDING SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
12:44 MANGATA HOLDING SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.
07/05/19 07:10  brak uprawnień Wyniki Mangaty w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:33 MANGATA HOLDING SA: MANGATA HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/04/19 14:43  brak uprawnień Mangata ma za sobą dobry pierwszy kwartał, planuje 71,7 mln zł inwestycji w '19
09:13 MANGATA HOLDING SA: Korekta raportu okresowego - raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok - sprostowanie oczywistej omyłki psarskiej
07:35  brak uprawnień Wyniki Mangaty w IV kw. 2018 r. vs. konsensus PAP (tabela)
07:31  brak uprawnień Wyniki Mangaty w IV kw. 2018 r. vs. konsensus PAP (tabela)