info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 13:15
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

15/06/21 21:55  brak uprawnień QUBICGAMES SA (8/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21:20 QUBICGAMES S.A.: Powołanie spółek zależnych: naptime.games i Another Moon
01/06/21 22:06  brak uprawnień QUBICGAMES SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
21:59 QUBICGAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
18/05/21 19:06 QUBICGAMES S.A.: Istotny kontrakt wydawniczy spółki zależnej Untold Tales S.A.
17/05/21 20:36  brak uprawnień QUBICGAMES SA (6/2021) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r.
11/05/21 12:29  brak uprawnień QUBICGAMES SA (5/2021) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych
12:27  brak uprawnień QUBICGAMES SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021
04/05/21 08:57 QUBICGAMES S.A.: Pozyskanie 3.5 mln zł z emisji akcji przez spółkę zależną Untold Tales S.A.
31/03/21 08:59 QUBICGAMES S.A.: Szacunkowe wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 roku oraz podsumowanie kampanii na 17- lecie QubicGames.
22/03/21 19:51  brak uprawnień QUBICGAMES SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok
18/03/21 18:13 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie aneksu do umowy określającej szczegóły przystosowania i wydania trzech gier Vivid Games na platformie Nintendo Switch
05/03/21 08:36 QUBICGAMES S.A.: Pozyskanie licencji na wydanie gier Badland Game of the Year Edition, Tiny Lands, Momolu and Friends oraz Cultist Simulator na platformę Nintendo Switch
03/03/21 07:46 QUBICGAMES S.A.: Premiery gier na konsolę Nintendo Switch w ramach kampanii 17-lecia Spółki.
24/02/21 08:21 QUBICGAMES S.A.: Zawarcie umowy współpracy wydawniczej z ALL IN! Games S.A.