info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 11:17
kontakt
QUBICGMS

Komunikaty

06/10/20 20:14  brak uprawnień QUBICGAMES SA (8/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego QubicGames S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2020 r.
30/09/20 18:07 QUBICGAMES S.A.: Pozyskanie autorskich praw majątkowych do całości marki Pocket Mini Golf oraz podjęcie decyzji o kierunkach jej rozwoju.
02/09/20 17:25 QUBICGAMES S.A.: Pozyskanie licencji na wydanie gier Stencil Art, Arcane Arts Academy oraz Love Colors na platformę Nintendo Switch
01/09/20 17:53 QUBICGAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku
17:44  brak uprawnień QUBICGAMES SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:40  brak uprawnień QUBICGAMES SA (6/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QubicGames S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
14/08/20 23:02  brak uprawnień QUBICGAMES SA (5/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
19:41 QUBICGAMES S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Dex na platformie Nintendo Switch
17:57 QUBICGAMES S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch na dzień 28 sierpnia 2020 roku
10/08/20 11:51 QUBICGAMES S.A.: Podjęcie decyzji o zawiązaniu spółki pod firmą Forest Spirits
03/08/20 13:34  brak uprawnień QUBICGAMES SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
13:28 QUBICGAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki QubicGames S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
31/07/20 08:33 QUBICGAMES S.A.: Zawiązanie Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie
14/07/20 08:57 QUBICGAMES S.A.: Drageus Games S.A. - zakończenie inwestycji
13/07/20 19:55  brak uprawnień Qubic Games ma mniej niż 5 proc. akcji Drageus Games