info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 19:59
kontakt
PLMEAT

Komunikaty

27/03/20 23:39 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
19/03/20 15:17 brak uprawnień Iberdigest Group ogłosi wezwanie na 1.560 akcji Polska Meat
14:59 POLSKA MEAT S.A.: Informacja o zamiarze ogłoszenia wezwania przez głównego akcjonariusza - spółkę Iberdigest Group S.L.
16/03/20 22:07 POLSKA MEAT S.A.: Zawarcie umowy znaczącej przez Polska Meat S.A.
05/03/20 23:19 POLSKA MEAT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A. w dniu 5 marca 2020 roku
23:13 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (15/2020) Powołanie osób nazdorujących
23:04 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (14/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14/02/20 15:49 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (13/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
12/02/20 23:29 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (12/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
07/02/20 15:35 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
15:27 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (10/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/01/20 13:02 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (9/2020) POLSKA MEAT SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
12:57 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (8/2020) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń do opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017
15/01/20 16:14 POLSKA MEAT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A. w dniu 15 stycznia 2020 roku
16:11 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (7/2020) Powołanie osoby nadzorującej