info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 13:46
kontakt
PLMEAT

Komunikaty

15/01/20 16:14 POLSKA MEAT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A. w dniu 15 stycznia 2020 roku
16:11 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (7/2020) Powołanie osoby nadzorującej
16:08 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (6/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14/01/20 22:31 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (5/2020) Uchwała Nr 24/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22:30 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (4/2020) Uchwała Nr 23/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13/01/20 18:18 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółki POLSKA MEAT SA
 brak uprawnień GPW: sprawie nałożenia na spółkę POLSKA MEAT SA obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
09/01/20 16:10 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (3/2020) Jednostkowy raport roczny POLSKA MEAT S.A. za 2017 rok
16:06 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (2/2020) Skonsolidowany raport roczny POLSKA MEAT S.A. za 2017 rok
16:03 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (1/2020) Jednostkowy raport roczny POLSKA MEAT S.A. za 2017 rok
16/12/19 11:34 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (27/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28/11/19 21:55 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (26/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
22/11/19 09:47 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (25/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej
14/11/19 15:55 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (24/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
30/10/19 00:00 brak uprawnień POLSKA MEAT SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok