info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 19:48
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

12/03/21 11:52 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
05/03/21 17:25 MEX POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
17:20 MEX POLSKA S.A.: Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta.
17:02 MEX POLSKA S.A.: Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez spółki zależne kapitałowo od Mex Polska S.A. .
17/02/21 15:26 MEX POLSKA S.A.: Korekta numeru raportu bieżącego 3/2021 z dnia 17.02.2021
13:44 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
27/01/21 13:17 MEX POLSKA S.A.: Spłata pożyczki udzielonej Emitentowi.
26/01/21 17:01 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy ze stałym oprocentowaniem z mBank S.A.
21/01/21 12:33 MEX POLSKA S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
26/11/20 17:54 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/10/20 22:19  brak uprawnień Rząd zamierza zamknąć wszystkie restauracje i bary w Polsce - media
19/10/20 12:29 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny ze stałą stopą z mBank S.A.
12:27 MEX POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
08/10/20 12:56 MEX POLSKA S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
24/09/20 17:59 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego