info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 15:37
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

21/11/19 18:00 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/19 12:49 MEX POLSKA S.A.: Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku - Korekta raportu
15/11/19 17:42 MEX POLSKA S.A.: Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.
03/10/19 09:19  brak uprawnień Dom Analiz SII obniża wycenę akcji Mex Polska do 6,91 zł, podtrzymuje "kupuj"
25/09/19 17:49 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:47 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
19/09/19 15:28 MEX POLSKA S.A.: Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku.
28/08/19 14:03  brak uprawnień Quercus TFI ma powyżej 5 proc. akcji Mex Polska
13:58 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
07/08/19 17:47 MEX POLSKA S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
06/08/19 17:21 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88 - uzupełnienie informacji
01/08/19 17:30 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (34-300) przy ul. Browarnej 88
17:29 MEX POLSKA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wyboru przez Spółkę spośród innych dostawców Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy ul. Browarnej 88 i rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie dostaw piwa dla spółek Grupy "Mex Polska" S.A.
17/06/19 15:00  brak uprawnień Mex Polska wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za '18
14:59 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 17 czerwca 2019 r.