info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 03:11
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

26/11/20 17:54 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/10/20 22:19  brak uprawnień Rząd zamierza zamknąć wszystkie restauracje i bary w Polsce - media
19/10/20 12:29 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny ze stałą stopą z mBank S.A.
12:27 MEX POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta
08/10/20 12:56 MEX POLSKA S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
24/09/20 17:59 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17:58 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
10/09/20 15:31 MEX POLSKA S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego za rok 2019
13:14 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie porozumienia dodatkowego do znaczącej umowy zawartej z Grupą Żywiec S.A.
02/09/20 14:03 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
10/08/20 18:33 MEX POLSKA S.A.: Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta.
31/07/20 15:43 MEX POLSKA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
15:15 MEX POLSKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.
04/07/20 19:43 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
04/06/20 18:21 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego