info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 22:39
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

31/05/21 17:31 MEX POLSKA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.
27/05/21 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/21 16:18  brak uprawnień MEX POLSKA SA (1/2021) Mex Polska S.A. raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
10:14 MEX POLSKA S.A.: Śmierć członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/04/21 20:21 MEX POLSKA S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
19:35 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.
19:03 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A.
17:54 MEX POLSKA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
14/04/21 17:10  brak uprawnień Mex Polska z powodu pandemii wycofuje się z realizacji założeń strategicznych na lata 2020-2022
16:55 MEX POLSKA S.A.: Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie wycofania się z realizacji Założeń strategicznych do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 - 2022
16:46  brak uprawnień Mex Polska szacuje, że przychody grupy w 2020 r. spadły o ponad 40 proc.
16:27 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r.
16:11 MEX POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za2020 rok
12/03/21 11:52 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
05/03/21 17:25 MEX POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych