info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 07:13
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

21/05/20 20:29 MEX POLSKA S.A.: Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
20:18 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:17 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu rocznego
13:53 MEX POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
19/05/20 18:47 MEX POLSKA S.A.: Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.
18/05/20 18:17 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
27/04/20 16:21  brak uprawnień Mex Polska zawiesza politykę dywidendową
15:58 MEX POLSKA S.A.: Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta
24/04/20 18:04 MEX POLSKA S.A.: Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.
17:56 MEX POLSKA S.A.: Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
06/04/20 17:35 MEX POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
17:33 MEX POLSKA S.A.: Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
23/03/20 15:09 MEX POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za 2019 rok
19/03/20 15:23 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.
16/03/20 15:55 MEX POLSKA S.A.: Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.