info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 09:49
kontakt
FMG

Komunikaty

19/03/20 14:44 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Polski Operator Energetyczny S.A. z Flexcom Sp. z o.o.
04/03/20 20:55 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
02/03/20 13:13 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
28/02/20 16:43 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy
16:36 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
27/02/20 15:04 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
14:25 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 27 lutego 2020 roku
14:15 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 27 lutego 2020 roku
31/01/20 18:32 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
29/01/20 16:03 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
14/01/20 12:26 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Realizacja nowej strategii
10/01/20 19:48 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej
03/01/20 16:41 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
23/12/19 17:56 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
17:53 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zmiana adresu spółki Emitenta.