info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 05:15
kontakt
FMG

Komunikaty

16/09/20 16:56 ONE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. w dniu 16 września 2020 roku
16:48 ONE S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. odbywającego się w dniu 16 września 2020 roku oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
18/08/20 13:54 ONE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
29/07/20 17:19 ONE S.A.: ONE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/07/20 15:15 ONE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
23/07/20 10:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki ONE S.A.
21/07/20 22:47 ONE S.A.: ONE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16:49 ONE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
00:41 ONE S.A.: ONE S.A. formularz raportu rocznego
20/07/20 17:21 ONE S.A.: Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
02/07/20 13:09  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ONE S.A.
26/06/20 16:22 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdanai finansowego.
16:17 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16:11 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
16:03 POLSKI OPERATOR ENERGETYCZNY S.A.: Rozwiązanie umowy z audytorem