info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:35
kontakt
FMG

Komunikaty

12/05/21 13:46 ONE S.A.: Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B
05/05/21 13:58  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ONE S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
30/04/21 18:32 ONE S.A.: Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
29/04/21 23:34 ONE S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
16/03/21 20:41 ONE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
25/02/21 10:51 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
01/02/21 11:01 ONE S.A.: Członkostwo w KIGEIT
30/01/21 20:41 ONE S.A.: Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku
29/01/21 20:07 ONE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
26/01/21 16:05 ONE S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne
25/01/21 10:19 ONE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)
19/01/21 15:14 ONE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
05/01/21 17:37 ONE S.A.: Wypowiedzenie umowy przez audytora
17/12/20 16:35 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych