info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:25
kontakt
FMG

Komunikaty

25/02/21 10:51 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
01/02/21 11:01 ONE S.A.: Członkostwo w KIGEIT
30/01/21 20:41 ONE S.A.: Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku
29/01/21 20:07 ONE S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
26/01/21 16:05 ONE S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne
25/01/21 10:19 ONE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)
19/01/21 15:14 ONE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
05/01/21 17:37 ONE S.A.: Wypowiedzenie umowy przez audytora
17/12/20 16:35 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
10/12/20 17:06 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
03/12/20 19:27 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
19:19 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
30/11/20 20:40 ONE S.A.: ONE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:05 ONE S.A.: Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.
04/11/20 10:57 ONE S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej