info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:26
kontakt
FMG

Komunikaty

03/10/19 19:23 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/09/19 17:31 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu półrocznego
23/09/19 12:04 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
26/08/19 16:16 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
25/07/19 16:55 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie wznowionym po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku
16:49 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Powołanie osoby nadzorującej - członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
16:38 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku
27/06/19 16:57 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
16:51 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku
04/06/19 13:56 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 16:05 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
24/05/19 17:16 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
08/05/19 17:47 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego 2018
30/04/19 23:11 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A. formularz raportu rocznego
23:07 FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018