info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.27, godz. 23:28
kontakt
JWASA

Komunikaty

17/01/20 21:03 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13/01/20 18:47 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09/01/20 19:34 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania do 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18:37 JWA S.A.: Złożenie wniosku w celu uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej
11:14  brak uprawnień JWA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
23/12/19 22:10 JWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku
20/12/19 19:31  brak uprawnień JWA SA (19/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
19:29  brak uprawnień JWA SA (18/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
19:26  brak uprawnień JWA SA (17/2019) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
19:23  brak uprawnień JWA SA (16/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
19:07  brak uprawnień JWA SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku
16/12/19 16:27 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13/12/19 17:37  brak uprawnień JWA SA (14/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
12/12/19 19:24  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki JWA SA
06/12/19 09:25 JWA S.A.: Aktualizacja Strategii rozwoju na lata 2020-2022