info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:06
kontakt
JWASA

Komunikaty

20/07/21 19:44 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" z One2Tribe sp. z o.o.
19/07/21 12:24  brak uprawnień JWA SA (14/2021) Powołanie prokurenta samoistnego
25/06/21 17:55  brak uprawnień JWA SA (13/2021) Rezygnacja osoby zarządzającej
14/06/21 19:40 JWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19:35  brak uprawnień JWA SA (12/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
19:32  brak uprawnień JWA SA (11/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r.
10:08  brak uprawnień JWA SA (10/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
09:37  brak uprawnień JWA SA (9/2021) Rezygnacja osób nadzorujących
11/06/21 10:35  brak uprawnień JWA SA (8/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
07/06/21 14:39  brak uprawnień JWA SA (7/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
28/05/21 20:19 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
25/05/21 22:00 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10:48  brak uprawnień JWA SA (6/2021) Rezygnacja osoby nadzorującej
20/05/21 18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki JWA SA
17/05/21 16:25 JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał