info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:15
kontakt
JWASA

Komunikaty

29/01/21 14:56 JWA S.A.: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
28/01/21 10:11 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18/01/21 12:07  brak uprawnień JWA SA (2/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B JWA S.A.
11:10  brak uprawnień JWA SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
31/12/20 17:26 JWA S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs
30/12/20 15:00 JWA S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
29/12/20 20:40 JWA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia z One2Tribe sp. z o.o.
28/12/20 15:52 JWA S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:43 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
23/12/20 18:07 JWA S.A.: Zmiana stanu posiadania
16:00 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
22/12/20 22:28  brak uprawnień JWA SA (26/2020) Zmiana adresu Spółki
22:26  brak uprawnień JWA SA (25/2020) Podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
08/12/20 11:45 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
03/12/20 10:48 JWA S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji