info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 10:00
kontakt
JWASA

Komunikaty

13/05/21 19:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki JWA SA
09/04/21 14:09 JWA S.A.: Otrzymanie przez Emitenta spłaty pożyczki oraz aktualizacja informacji o stanie udzielonych pożyczek
14:03 JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 48/2020 z dn. 31.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs
13:57 JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 47/2020 z dn. 30.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
19/03/21 13:28  brak uprawnień JWA SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok
17/03/21 13:04 JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2020 z dn. 22.10.2020 r. - Rozpoczęcie negocjacji, zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A. operatorem serwisu wspierajmysie.pl
12:54 JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2020 z dn. 29.09.2020 r. - Rozpoczęcie rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej
12:45 JWA S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2020 z dn. 27.08.2020 r. - Sprzedaż serwisu internetowego
29/01/21 14:56 JWA S.A.: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
28/01/21 10:11 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18/01/21 12:07  brak uprawnień JWA SA (2/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B JWA S.A.
11:10  brak uprawnień JWA SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
31/12/20 17:26 JWA S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs
30/12/20 15:00 JWA S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
29/12/20 20:40 JWA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia z One2Tribe sp. z o.o.