info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 19:36
kontakt
JWASA

Komunikaty

19/11/19 13:08  brak uprawnień JWA SA (13/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
13:05  brak uprawnień JWA SA (12/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
18/11/19 10:31  brak uprawnień JWA SA (11/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
28/10/19 10:32 JWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku
10:24  brak uprawnień JWA SA (10/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku
16/10/19 18:20  brak uprawnień JWA SA (9/2019) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09/10/19 15:40 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14/08/19 23:02  brak uprawnień JWA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
04/07/19 20:39 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
28/06/19 21:19  brak uprawnień JWA SA (7/2019) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
27/06/19 20:32 JWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2019 roku
20:08  brak uprawnień JWA SA (6/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 roku
31/05/19 22:08 JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
21:54  brak uprawnień JWA SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
18:00  brak uprawnień JWA SA (4/2019) Raport roczny za 2018 rok