info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 15:07
kontakt
JWASA

Komunikaty

31/08/20 19:15 JWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku
28/08/20 18:41  brak uprawnień JWA SA (19/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku
27/08/20 09:58 JWA S.A.: Sprzedaż serwisu internetowego
26/08/20 12:09 JWA S.A.: Odtworzenie produktów własnych
16/08/20 23:01 JWA S.A.: Publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii B
14/08/20 09:50  brak uprawnień JWA SA (18/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
30/07/20 19:31 JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
19:19  brak uprawnień JWA SA (17/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
29/07/20 12:31  brak uprawnień JWA SA (16/2020) Raport Roczny za 2019 rok
27/07/20 14:49 JWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku
14:44  brak uprawnień JWA SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku
12:58 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
02/07/20 11:42 JWA S.A.: Aktualizacja Strategii rozwoju na lata 2020-2022
01/07/20 19:24  brak uprawnień JWA SA (14/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
19:20  brak uprawnień JWA SA (13/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku