info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.03, godz. 04:12
kontakt
JWASA

Komunikaty

30/03/20 15:16 JWA S.A.: Korekta powiadomienia o o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09:17 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
26/03/20 15:54 JWA S.A.: Zmiana adresu email Spółki
13:47 JWA S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWA S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2020 r
00:06 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25/03/20 21:11 JWA S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu
06/03/20 11:59  brak uprawnień JWA SA (7/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
03/03/20 17:35 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
26/02/20 22:23 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20:10 JWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
24/02/20 18:18  brak uprawnień JWA SA (6/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020 roku
18:11 JWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020 roku
18/02/20 14:33 JWA S.A.: Zbycie akcji własnych przez Emitenta
10/02/20 19:14  brak uprawnień JWA SA (5/2020) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
09/02/20 19:15  brak uprawnień JWA SA (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.