info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 09:09
kontakt
JWASA

Komunikaty

24/11/20 11:26 JWA S.A.: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęcie rozmów handlowych dążących do nawiązania współpracy gospodarczej
13/11/20 19:35  brak uprawnień JWA SA (24/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii B
10:59  brak uprawnień JWA SA (23/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 15:43 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
29/10/20 15:30 JWA S.A.: Zakończenie przydziału Akcji serii B
27/10/20 19:32 JWA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
26/10/20 09:15 JWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
22/10/20 13:02 JWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji, zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A. operatorem serwisu wspierajmysie.pl
21/10/20 14:06 JWA S.A.: Zakończenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie platformy płatności bezgotówkowych
08:53 JWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z podmiotem gospodarczym dotyczących współpracy w zakresie platformy płatności bezgotówkowych
20/10/20 14:39  brak uprawnień JWA SA (22/2020) Powołanie osoby nadzorującej
14:31  brak uprawnień JWA SA (21/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
13/10/20 10:57 JWA S.A.: Zatwierdzenie harmonogramu produkcyjnego uruchomienia platformy płatności bezgotówkowych
02/10/20 16:11 JWA S.A.: Dokonanie wpisu JWA S.A. do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
29/09/20 09:30 JWA S.A.: Rozpoczęcie rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej.