info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:48
kontakt
KOGENER

Komunikaty

05/08/20 14:58  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (5/2020) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
28/07/20 17:35  brak uprawnień Kogeneracja szacuje, że miała w I półr. '20 ok. 246 mln zł EBITDA
17:08 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
20/07/20 13:06  brak uprawnień Ipopema rekomenduje "kupuj" polskie spółki energetyczne
09/06/20 12:25  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (4/2020) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
12:14 KOGENERA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
04/06/20 14:37  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (3/2020) Skład Komitetu Audytu
03/06/20 13:32 KOGENERA: Podział wyniku za rok 2019 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2020 roku
13:28 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku
13:25 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 roku
02/06/20 19:53 KOGENERA: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
26/05/20 13:35 KOGENERA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
25/05/20 15:46 KOGENERA: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
21/05/20 13:56 KOGENERA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
12/05/20 17:16 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego