info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:38
kontakt
KOGENER

Komunikaty

30/07/21 11:14  brak uprawnień KOGENERACJA SA (2/2021) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07:42 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
25/06/21 12:53  brak uprawnień KOGENERACJA SA (1/2021) Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
12:33 KOGENERA: Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
24/06/21 16:38 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:37 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku
16:34 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2021 roku
23/06/21 10:33  brak uprawnień ZEW Kogeneracja ma umowę z Polimeksem na budowę elektrociepłowni w Siechnicach
10:15 KOGENERA: Zawarcie umowy na budowę elektrociepłowni gazowo- parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
08:37  brak uprawnień Polimex Mostostal zawarł umowę na prace związane z rozruchem bloku parowo-gazowego dla Kogeneracji
28/05/21 12:05 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2021 r.
25/05/21 06:17 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/21 17:28 KOGENERA: Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitałów rezerwowych
27/04/21 17:36  brak uprawnień Kogeneracja szacuje zysk netto w I kw. na 70 mln zł
17:10 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.