info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 20:32
kontakt
KOGENER

Komunikaty

12/11/19 17:06 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/19 06:19 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.
12/08/19 17:11 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/08/19 17:09 KOGENERA: Zmiana szacunku wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
31/07/19 06:50 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
04/07/19 12:48  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (3/2019) Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
25/06/19 16:33 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
18/06/19 11:46  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (2/2019) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
17/06/19 15:09 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:08 KOGENERA: Podział wyniku za rok 2018 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku
15:07 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 17 czerwca 2019 roku
15:05 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 roku
12/06/19 15:33 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/05/19 15:12 KOGENERA: Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r., wprowadzona na żądanie Akcjonariuszy
28/05/19 15:07 KOGENERA: Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektu uchwały