info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 00:34
kontakt
KOGENER

Komunikaty

26/03/20 14:31  brak uprawnień Testy na utratę wartości oraz odpis aktual. zmniejszą skons. zysk netto ZE PAK o 540 mln zł
19/03/20 14:15 KOGENERA: Errata Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp.k. do Sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za 2019 rok
10/03/20 07:55 KOGENERA: KOGENERA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:53 KOGENERA: KOGENERA formularz raportu rocznego
04/03/20 15:33  brak uprawnień Gaz-System podpisał z ZEW Kogeneracja umowę dot. budowy gazociągu
22/02/20 13:01  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (2/2020) Korekta Raportu EBI 1/2020 - uzupełnienie składu Komitetu Audytu
21/02/20 17:22  brak uprawnień ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (1/2020) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu
14:33 KOGENERA: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
14:31 KOGENERA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki
18/02/20 17:22  brak uprawnień Kogeneracja szacuje, że miała w '19 ok. 247 mln zł EBITDA
17:06 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
10/02/20 14:48 KOGENERA: Rejestracja zmian Statutu Spółki
07/01/20 13:18 KOGENERA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych
18/12/19 11:50 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2019 roku
11:49 KOGENERA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 18 grudnia 2019 roku