info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 02:25
kontakt
GEOTREKK

Komunikaty

01/04/21 19:36 brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki GEOTREKK SA
30/06/20 19:55 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki GEOTREKK S.A. na rynku NewConnect
17/09/19 11:12 brak uprawnień GEOTREKK SA (27/2019) Aktualizacja porozumienia akcjonariuszy Spółki Geotrekk S.A. na dzień 17.09.2019
13/09/19 14:37 brak uprawnień GEOTREKK SA (26/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna
12/09/19 16:38 brak uprawnień GEOTREKK SA (25/2019) Sprostowanie omyłki pisarskiej do raportu bieżącego nr 23/2019 o rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej
15:35 brak uprawnień GEOTREKK SA (24/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna
15:24 brak uprawnień GEOTREKK SA (23/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna
15:21 brak uprawnień GEOTREKK SA (22/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna
15:19 brak uprawnień GEOTREKK SA (21/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki GEOTREKK Spółka Akcyjna
11/09/19 18:41 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki GEOTREKK SA na rynku NewConnect
09/09/19 19:38 brak uprawnień GEOTREKK SA (20/2019) Informacje o Członkach Rady Nadzorczej Geotrekk S.A.
17:57 brak uprawnień GEOTREKK SA (19/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu Geotrekk S.A.
17:46 brak uprawnień GEOTREKK SA (18/2019) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Geotrekk S.A.
04/09/19 21:32 brak uprawnień GEOTREKK SA (17/2019) Aktualizacja porozumienia akcjonariuszy Spółki Geotrekk S.A. na dzień 4.09.2019
21:23 brak uprawnień GEOTREKK SA (16/2019) Sprostowanie omyłki pisarskiej do raportu bieżącego nr 14/2019