info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 08:53
kontakt
AUTOPART

Komunikaty

07/07/21 10:21  brak uprawnień Przychody Auto Partner wzrosły w pierwszym półroczu '21 o 38,5-proc. do 1,1 mld zł
08:46 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku
30/06/21 14:32  brak uprawnień Santander BM podniósł cenę docelową Auto Partnera do 16,50 zł
08/06/21 08:02 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2021 roku
27/05/21 13:22 AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2021 r.
12:57 AUTO PARTNER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 r.
11:25  brak uprawnień Auto Partner wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok
11:17 AUTO PARTNER S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
19/05/21 12:42  brak uprawnień Auto Partner chce rosnąć organicznie, ale nie wyklucza małych akwizycji; w '22 dywidenda może wzrosnąć (wywiad)
 brak uprawnień Auto Partner przewiduje dalszy wzrost sprzedaży w '21, ale dynamika może spowolnić (wywiad)
18/05/21 07:09 AUTO PARTNER S.A.: AUTO PARTNER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/21 08:53 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku
29/04/21 12:21 AUTO PARTNER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
12/04/21 17:30 AUTO PARTNER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
07/04/21 08:06 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2021 roku