info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 19:59
kontakt
AUTOPART

Komunikaty

26/03/20 12:27  brak uprawnień Zarząd Auto Partner rekomenduje niewypłacanie dywidendy
12:11 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019
20/03/20 08:42 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - aktualizacja informacji dotyczących aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A.
16/03/20 15:10 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A.
10/03/20 09:03 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2020 roku
05/03/20 10:15  brak uprawnień Santander BM podwyższył cenę docelową Auto Partner do 8,5 zł, utrzymał rekomendację "kupuj"
02/03/20 09:15  brak uprawnień Auto Partner nie odczuwa wpływu koronawirusa na sprzedaż
10/02/20 12:41  brak uprawnień Santander BM podtrzymuje cenę docelową Auto Partner na poziomie 7,5 zł (popr.)
07/02/20 17:34  brak uprawnień Santander BM obniża cenę docelową Auto Partner do 7,5 zł
11:35 AUTO PARTNER S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
06/02/20 12:57 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2020 roku
17/01/20 09:18 AUTO PARTNER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
10/01/20 15:06 AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2020 r.
13:12 AUTO PARTNER S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.
13:06 AUTO PARTNER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2020 r.