info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:54
kontakt
AUTOPART

Komunikaty

04/08/20 08:45 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2020 roku
08:20  brak uprawnień Zysk netto grupy Auto Partner w I połowie '20 wyniósł 44,6 mln zł, wzrósł 54,2 proc. rdr
08:08 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - wstępne szacunkowe wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2020 r.
07/07/20 08:43 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2020 roku
19/06/20 13:31 AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.
13:05  brak uprawnień Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za '19
13:04 AUTO PARTNER S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję
12:57 AUTO PARTNER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2020 r.
15/06/20 14:09 AUTO PARTNER S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej AUTO PARTNER S.A.
03/06/20 09:24 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2020 roku
22/05/20 10:02 AUTO PARTNER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
20/05/20 09:51  brak uprawnień Auto Partner podtrzymuje cel powrotu w 2020 roku do rentowności netto z 2018 roku (wywiad)
19/05/20 07:54  brak uprawnień Wyniki Auto Partner w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:35 AUTO PARTNER S.A.: AUTO PARTNER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 14:51 AUTO PARTNER S.A.: Powołanie Członków Zarządu Auto Partner S.A. na nową kadencję