info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 13:23
kontakt
AUTOPART

Komunikaty

10/02/20 12:41  brak uprawnień Santander BM podtrzymuje cenę docelową Auto Partner na poziomie 7,5 zł (popr.)
07/02/20 17:34  brak uprawnień Santander BM obniża cenę docelową Auto Partner do 7,5 zł
11:35 AUTO PARTNER S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
06/02/20 12:57 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2020 roku
17/01/20 09:18 AUTO PARTNER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
10/01/20 15:06 AUTO PARTNER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2020 r.
13:12 AUTO PARTNER S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.
13:06 AUTO PARTNER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2020 r.
09/01/20 12:06  brak uprawnień Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych grupy w 2019 roku
08/01/20 09:21 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2019 roku
19/12/19 13:46 AUTO PARTNER S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej AUTO PARTNER S.A.
11/12/19 12:12 AUTO PARTNER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
09/12/19 12:13 AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2019 roku
12:08 AUTO PARTNER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.
28/11/19 09:25  brak uprawnień Auto Partner chce w 2020 roku powrócić do rentowności netto z 2018 roku (wywiad)