info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 22:17
kontakt
DAMFINW

Komunikaty

20/03/20 17:06  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (4/2020) Raport okresowy roczny za 2019 r.
13/03/20 17:09 DAMF INWESTYCJE S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.
18/02/20 19:51  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (3/2020) Korekta raportu nr 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
19:48  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (2/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
31/01/20 17:20  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
18/11/19 19:54 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.
15/11/19 17:59 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
08/11/19 00:19  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (10/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.
06/09/19 19:31 DAMF INWESTYCJE S.A.: Informacja dla Akcjonariuszy - zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
19:23 DAMF INWESTYCJE S.A.: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.
03/09/19 11:31  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (9/2019) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki, w zakresie przedmiotu działalności.
09/08/19 00:44  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r. Damf Inwestycje S.A.
26/06/19 20:15  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (7/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Damf Inwestycje S.A. na kolejną kadencję.
24/06/19 18:26  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (6/2019) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
18:23  brak uprawnień DAMF INWESTYCJE SA (5/2019) Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Damf Inwestycje S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.