info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 12:11
kontakt
I2DEV

Komunikaty

02/10/20 19:00  brak uprawnień GPW: Komunikat - I2 DEVELOPMENT
29/09/20 14:11 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii F
24/09/20 06:40  brak uprawnień i2 Development planuje przekazać w II półroczu 250-300 lokali (wywiad)
16/09/20 18:55  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F spółki I2 DEVELOPMENT S.A
14/09/20 12:50 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii G
02/09/20 18:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii G spółki I2 DEVELOPMENT S.A.
01/09/20 16:52 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
28/08/20 08:25 I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/20 17:36 I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Zarządu w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii G
17:33 I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwała Zarządu w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F
16:30 I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja, przydział oraz podsumowanie oferty obligacji serii K
27/07/20 11:05 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
24/07/20 17:55 I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja obligacji serii K
29/06/20 16:49  brak uprawnień I2 DEVELOPMENT SA (1/2020) i2 Development Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:39 I2 DEVELOPMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.