info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:35
kontakt
I2DEV

Komunikaty

18/06/21 11:57 I2 DEVELOPMENT S.A.: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu pokrycia straty za 2020 rok
17/06/21 16:41 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
27/05/21 13:17 I2 DEVELOPMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
12:59 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zarządu i2 Development S.A. dotycząca pokrycia straty za 2020 rok
14/05/21 17:09 I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/04/21 19:38 I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:09 I2 DEVELOPMENT S.A.: I2 DEVELOPMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19/04/21 09:33 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii M
17/03/21 11:46 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przydział obligacji serii L
05/03/21 16:00 I2 DEVELOPMENT S.A.: Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji
02/03/21 08:59 I2 DEVELOPMENT S.A.: Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii J
16/02/21 19:34  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii J spółki I2 DEVELOPMENT S.A.
12/02/21 18:26 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii J- aktualizacja
28/01/21 14:58 I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii J
27/01/21 19:46  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J i K spółki I2 DEVELOPMENT S.A.