info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 11:56
kontakt
I2DEV

Komunikaty

31/03/20 16:10 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zmiana warunków emisji obligacji serii H
26/03/20 11:29 I2 DEVELOPMENT S.A.: Wpływ wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność i wyniki finansowe i2 Development S.A. oraz Grupy Kapitałowej i2 Development S.A.
20/03/20 17:09 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
19/03/20 17:05 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
18/03/20 14:50 I2 DEVELOPMENT S.A.: Wycofanie z depozytu obligacji serii F w związku z ich umorzeniem
05/03/20 14:53 I2 DEVELOPMENT S.A.: Emisja oraz przydział obligacji na okaziciela serii J oraz przedterminowy, częściowy wykup obligacji serii C i F
28/02/20 14:45 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.
21/02/20 14:13 I2 DEVELOPMENT S.A.: Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii C
18/02/20 15:04 I2 DEVELOPMENT S.A.: Szacunkowe wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe i2 Development S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku
07/02/20 08:22 I2 DEVELOPMENT S.A.: Wykup obligacji serii E
29/01/20 13:31 I2 DEVELOPMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
11:58 I2 DEVELOPMENT S.A.: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
20/01/20 13:49 I2 DEVELOPMENT S.A.: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała Zarządu w przedmiocie umorzenia obligacji
11:40 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
17/01/20 14:11 I2 DEVELOPMENT S.A.: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia