info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:07
kontakt
XTRADEBD

Komunikaty

30/09/19 18:11  brak uprawnień GPW: Komunikat - XTB
27/09/19 18:03  brak uprawnień GPW: spółka X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. przystąpiła do Programu Wspierania Płynności
22/08/19 00:05 X-TRADE BROKERS DM SA: X-TRADE BROKERS DM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/19 15:56  brak uprawnień KNF wprowadza kategorię doświadczonego klienta detalicznego w handlu CFD
31/07/19 17:33  brak uprawnień Zysk netto X-Trade Brokers w I półroczu spadł rdr o 95 proc.
17:07 X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2019 roku
16:41  brak uprawnień IDM popiera stanowisko KNF w sprawie krajowej interwencji produktowej na rynku CFD
17/07/19 14:37 X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja nt. oceny nadzorczej (BION) wydanej dla Spółki
06/06/19 09:20  brak uprawnień Sąd Administracyjny oddalił skargę X-Trade Brokers na decyzję KNF ws. kary w wys. 9,9 mln zł
08:58 X-TRADE BROKERS DM SA: Aktualizacja informacji nt. postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję Nadzoru Finansowego
10/05/19 00:04 X-TRADE BROKERS DM SA: X-TRADE BROKERS DM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/04/19 17:11 X-TRADE BROKERS DM SA: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019 roku
19/04/19 10:37 X-TRADE BROKERS DM SA: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
15/04/19 15:12 X-TRADE BROKERS DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
14:58 X-TRADE BROKERS DM SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 15 kwietnia 2019 r.