info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 04:01
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

19/04/21 15:54 ARCHICOM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
16/04/21 16:05 ARCHICOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.
14/04/21 18:46 ARCHICOM S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Archicom S.A.
18:41 ARCHICOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 14 kwietnia 2021 roku
18:36 ARCHICOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 14 kwietnia 2021 roku.
12/04/21 12:51 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz raportu rocznego
11:55 ARCHICOM S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego rocznego za 2020 r.
11:48 ARCHICOM S.A.: Korekta jednostkowego raportu okresowego rocznego za 2020 r.
11:10  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2021 roku (tabela)
09/04/21 06:55 ARCHICOM S.A.: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za rok 2020
06:46 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz raportu rocznego
06:44 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08/04/21 15:05 ARCHICOM S.A.: Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku
14:31 ARCHICOM S.A.: Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku