info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 00:29
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

03/07/20 09:32  brak uprawnień Archicom sprzedał w II kwartale 220 lokali
09:20 ARCHICOM S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w II kwartale 2020 roku
29/06/20 22:25 ARCHICOM S.A.: Informacja o emisji obligacji A1/2020, A2/2020, A3/2020, A4/2020
25/06/20 15:57 ARCHICOM S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.
15:52 ARCHICOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom SA w dniu 25 czerwca 2020 roku
15:44 ARCHICOM S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 czerwca 2020 roku
23/06/20 09:12 ARCHICOM S.A.: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/06/20 17:31 ARCHICOM S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
09/06/20 19:47 ARCHICOM S.A.: Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku
29/05/20 08:10  brak uprawnień Wyniki Archicomu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:47 ARCHICOM S.A.: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2020 roku
06:44 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/20 18:12 ARCHICOM S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży budynku biurowego City One we Wrocławiu
17:45 ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
17:10 ARCHICOM S.A.: Zmiana adresu siedziby Archicom S.A.