info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:29
kontakt
PBKM

Komunikaty

21/09/21 14:29 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
20/09/21 09:29  brak uprawnień Vita 34 rozpoczęła dobrowolną publiczną ofertę zamiany akcji PBKM na swoje akcje
09:02 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji
17/09/21 18:21 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
18:14 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N
13:32 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
15/09/21 18:30 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zmiana terminu wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta
09/09/21 16:44 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta
13:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA
08/09/21 16:15 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację do 99.661 akcji serii K
07/09/21 16:19 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego
02/09/21 18:30  brak uprawnień Huuuge wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuści go Stalprodukt
15:36 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
31/08/21 19:35 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/21 17:03  brak uprawnień PBKM sfinalizował zakup ok. 84,2 proc. udziałów w brytyjskiej spółce Smart Cells