info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 04:07
kontakt
PBKM

Komunikaty

16/06/21 16:00 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 14 lipca 2021 roku
15:50 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 14 lipca 2021 roku
07/06/21 17:43 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja przekazana na podstawie art. 19 MAR
02/06/21 15:24 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11:35 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
11:13 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
01/06/21 17:40 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
31/05/21 17:14 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw
11:24 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja przekazane na podstawie art. 19 MAR
10:21  brak uprawnień PBKM podpisał umowę o połączeniu działalności z Vita 34
10:03 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Podpisanie umowy o połączeniu działalności przedsiębiorstw dotyczącej potencjalnego połączenia na skutek zamiany akcji z Vita 34 AG
09:50 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. planowanego połączenia działalności przedsiębiorstw Vita 34 AG oraz Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych
28/05/21 21:13 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:00  brak uprawnień PBKM ma umowę zakupu 80 proc. brytyjskiej spółki za 4 mln funtów
17:34 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. zawarcia warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Smart Cells Holdings Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) oraz odtajnienie opóźnionych informacji poufnych