info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:41
kontakt
PBKM

Komunikaty

17/02/21 14:36 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. nabycia 26% udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych na Słowacji
10/02/21 10:52  brak uprawnień PBKM widzi szansę na poprawę sytuacji rynkowej w '21; pracuje nad strategią (wywiad)
02/02/21 16:34 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. nabycia udziałów w podmiotach prowadzących działalność bankowania komórek macierzystych w Czechach i na Słowacji oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
26/01/21 10:00 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
20/01/21 16:47  brak uprawnień PBKM przechowywał na koniec 2020 roku 390,3 tys. próbek, więcej rdr o 16 proc.
16:30 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2020 roku
03/12/20 17:33 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii M
02/12/20 17:14 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii M Emitenta
16:00  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
27/11/20 15:41 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych
09/11/20 15:30 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez osoby zarządzające w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
06/11/20 18:57 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10:11 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
27/10/20 19:01  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt PBKM
18:37 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki