info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 08:13
kontakt
PBKM

Komunikaty

18/11/19 14:46  brak uprawnień PBKM liczy w IV kw. na podobną rentowność kdk, chce zwiększyć tempo akwizycji
15/11/19 17:59 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/10/19 17:17 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
16/10/19 14:47  brak uprawnień PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec III kw. 301.087 próbek, więcej rdr o 32,9 proc.
14:23 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek po III kwartale 2019 roku
14/10/19 13:28  brak uprawnień Walne zgromadzenie PBKM zdecydowało o emisji akcji dla akcjonariusza łącznie za 218,4 mln zł
13:15 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku.
13:03 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 14 października 2019 roku
08/10/19 14:38 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w sprawie proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
13:08 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza zaktualizowanego projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 października 2019 roku
02/10/19 16:04 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
19/09/19 09:24  brak uprawnień PBKM poza listą priorytetową ma wybrane inne podmioty do przejęcia łącznie za ok. 150 mln euro
17/09/19 17:04 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołanego na dzień 14 października 2019 roku
16:53 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na dzień 14 października 2019 roku
16/09/19 19:32  brak uprawnień PBKM może wyemitować akcje dla akcjonariusza za łączną cenę 218,4 mln zł