info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:48
kontakt
IALBGR

Komunikaty

27/01/21 18:19 SATIS GROUP SA: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
08/01/21 20:29 SATIS GROUP SA: Wykonanie układu z wierzycielami
20:25 SATIS GROUP SA: Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli z Grupy II układu
27/11/20 18:08 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 17:56 SATIS GROUP SA: Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego
16/10/20 18:34 SATIS GROUP SA: Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 - "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"
08/10/20 18:01 SATIS GROUP SA: Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 - "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"
07/10/20 12:44 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
01/10/20 23:52 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:22 SATIS GROUP SA: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku
00:59 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/20 21:55 SATIS GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez NWZ Satis Group S.A. w dniu 29.09.2020 r.
16:01 SATIS GROUP SA: Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej
11/09/20 20:30 SATIS GROUP SA: Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/09/20 21:28 SATIS GROUP SA: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia