info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:40
kontakt
IALBGR

Komunikaty

25/03/21 21:36 SATIS GROUP SA: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia przez Emitenta większościowego pakietu spółki z branży biotechnologicznej oraz podpisanie umowy o zachowaniu poufności w związku z planowanym przeprowadzeniem procesu due - diligence
21:03 SATIS GROUP SA: Przeprowadzenie i zakończenie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym Emitenta
19/03/21 18:21 SATIS GROUP SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
05/03/21 17:15 SATIS GROUP SA: Podpisanie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków dotyczących zaangażowania kapitałowego w Emitenta
28/01/21 20:33 SATIS GROUP SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
27/01/21 18:19 SATIS GROUP SA: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
08/01/21 20:29 SATIS GROUP SA: Wykonanie układu z wierzycielami
20:25 SATIS GROUP SA: Realizacja płatności na rzecz jednego z wierzycieli z Grupy II układu
27/11/20 18:08 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 17:56 SATIS GROUP SA: Rejestracja przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta w zakresie kapitału docelowego
16/10/20 18:34 SATIS GROUP SA: Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 - "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"
08/10/20 18:01 SATIS GROUP SA: Korekta raportu bieżącego nr 33/2020 - "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"
07/10/20 12:44 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
01/10/20 23:52 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:22 SATIS GROUP SA: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku