info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 00:43
kontakt
IALBGR

Komunikaty

22/08/19 12:24 SATIS GROUP SA: Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
25/07/19 20:50 SATIS GROUP SA: Zakończenie negocjacji ugodowych oraz podpisanie ugody z akcjonariuszem mniejszościowym emitenta
20:46 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji ugodowych w sprawie podpisania porozumienia
20:39 SATIS GROUP SA: Zawarcie porozumienia w sprawie udziałów spółki Satis GPS Sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży udziałów Satis GPS Sp. z o.o.
20:33 SATIS GROUP SA: Zakończenie negocjacji w sprawie podpisania porozumienia oraz zawarcie porozumienia
20:15 SATIS GROUP SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w sprawie podpisania porozumienia
23/07/19 17:27 SATIS GROUP SA: Informacja o uchwale GPW w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Emitenta
22/07/19 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SATIS GROUP SA W RESTRUKTURYZACJI
19/07/19 07:01  brak uprawnień Sąd otworzył przyśpieszone postępowanie układowe Satis Group
18/07/19 22:30 SATIS GROUP SA: Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego wobec Emitenta
22:26 SATIS GROUP SA: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta
22:17 SATIS GROUP SA: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta
22:09 SATIS GROUP SA: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży wierzytelności przez spółkę zależną od Emitenta
17/07/19 16:02 SATIS GROUP SA: Treść uchwał niepodjętych przez ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku po przerwie w obradach ZWZA - uzupełnienie raportu nr 24/2019
15/07/19 16:11 SATIS GROUP SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Satis Group S.A.