info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 12:01
kontakt
IALBGR

Komunikaty

22/05/20 13:18 SATIS GROUP SA: Zbycie akcji spółek zależnych Emitenta
30/04/20 22:07 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:43 SATIS GROUP SA: SATIS GROUP SA formularz raportu rocznego
10/03/20 13:46  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ z wierzycielami Satis Group
13:29 SATIS GROUP SA: Zatwierdzenie układu z wierzycielami Emitenta
06/03/20 16:50 SATIS GROUP SA: Zamknięcie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu oraz odroczenie wydania postanowienia
19/02/20 19:52 SATIS GROUP SA: Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu
31/01/20 20:42 SATIS GROUP SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
28/01/20 16:56 SATIS GROUP SA: Odroczenie Odroczenie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układurozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu
23/01/20 11:53 SATIS GROUP SA: Postanowienie sądu o odrzuceniu skargi na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
23/12/19 18:40 SATIS GROUP SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
18:32 SATIS GROUP SA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu
13/12/19 18:06 SATIS GROUP SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12/12/19 16:43 SATIS GROUP SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
09/12/19 17:07 SATIS GROUP SA: Wniosek Emitenta o umorzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta