info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:51
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

24/03/21 13:05 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
09/03/21 10:55 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Płatność zobowiązań objętych układem
16/02/21 15:51 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Nabycie Obligacji własnych w celu umorzenia
15:25 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
12/02/21 16:29  brak uprawnień ORZEŁ SA (3/2021) Orzeł SA: Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku
13:07  brak uprawnień ORZEŁ SA (2/2021) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
13/01/21 10:40  brak uprawnień ORZEŁ SA (1/2021) Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
18/12/20 08:30 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
15/12/20 19:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki ORZEŁ S.A.
10/12/20 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ORZEŁ SA
13:15 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
08/12/20 09:33 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
17/11/20 16:42 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
13/11/20 09:45  brak uprawnień ORZEŁ SA (16/2020) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
03/11/20 15:17  brak uprawnień ORZEŁ SA (15/2020) Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku