info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 21:35
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

31/03/20 16:09 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
06/03/20 14:57 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: Płatność zobowiązań objętych układem
14/02/20 11:29  brak uprawnień ORZEŁ SA (2/2020) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
14/01/20 15:33  brak uprawnień ORZEŁ SA (1/2020) Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
27/12/19 12:09 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Wybór biegłego rewidenta
20/12/19 12:59 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
14/11/19 13:09  brak uprawnień ORZEŁ SA (9/2019) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
10/10/19 13:23 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
27/09/19 12:33 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
14/08/19 09:39  brak uprawnień ORZEŁ SA (8/2019) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
27/06/19 16:07 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
18/06/19 14:23 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
14:18 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
14:09  brak uprawnień ORZEŁ SA (7/2019) Orzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
14:05  brak uprawnień ORZEŁ SA (6/2019) Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku