info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:53
kontakt
ORZELOPO

Komunikaty

13/01/21 10:40  brak uprawnień ORZEŁ SA (1/2021) Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
18/12/20 08:30 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
15/12/20 19:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji spółki ORZEŁ S.A.
10/12/20 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ORZEŁ SA
13:15 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
08/12/20 09:33 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
17/11/20 16:42 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
13/11/20 09:45  brak uprawnień ORZEŁ SA (16/2020) Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
03/11/20 15:17  brak uprawnień ORZEŁ SA (15/2020) Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
06/10/20 10:50 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
23/09/20 09:36 ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem
17/09/20 08:57 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR
16/09/20 15:33  brak uprawnień ORZEŁ SA (14/2020) ORZEŁ SA: Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
15:25  brak uprawnień ORZEŁ SA (13/2020) ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
07/09/20 15:39 ORZEŁ S.A.: ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR