info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:55
kontakt
AERFIN

Komunikaty

14/05/20 13:03  brak uprawnień HYDROPRESS SE (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020
09/04/20 09:30 HYDROPRESS SE: Otwarcie Przyśpieszonego Postępowania układowego przez spółkę zależną.
18/03/20 09:44  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki HYDROPRESS SE
16/03/20 12:41  brak uprawnień HYDROPRESS SE (6/2020) Korekta Raportu kwartalnego 4Q2019
10/03/20 21:49  brak uprawnień HYDROPRESS SE (5/2020) Raport za 4Q 2019 - korekta
17/02/20 17:35 HYDROPRESS SE: Opóźniona informacja poufna: Złożenie przez Spółkę zależną wniosku o otwarcie Przyśpieszonego Postępowania Układowego
17:32 HYDROPRESS SE: Podpisanie umowy ramowej z Grupą Lotos.
17:11  brak uprawnień HYDROPRESS SE (4/2020) Raport kwartalny - IV kwartał 2019
11/02/20 09:51  brak uprawnień HYDROPRESS SE (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019
05/02/20 14:50  brak uprawnień HYDROPRESS SE (2/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019
13/01/20 16:57 HYDROPRESS SE: Likwidacja spółki Zależnej
15:58  brak uprawnień HYDROPRESS SE (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
07/01/20 14:51 HYDROPRESS SE: Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 07.01.2020 r.
14:47 HYDROPRESS SE: Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 07.01.2020 r.
10/12/19 20:53 HYDROPRESS SE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.01.2020 r.