info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 13:15
kontakt
UNIFIED

Komunikaty

15/11/19 12:49 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (27/2019) termin publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
04/11/19 09:00 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (26/2019) Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku
07/10/19 15:16 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (25/2019) zawiadomienie o terminie rozprawy w przedmiocie zbadania z urzędu podstaw do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego
20/09/19 14:15 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (24/2019) Odwołanie zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego na dzień 24 września 2019r
16/09/19 15:14 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (23/2019) Raport bieżący 33/2019
11/09/19 16:09 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (22/2019) zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zatwierdzenia spisu wierzytelności oraz głosowania nad układem
05/09/19 11:10 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (21/2019) Raport bieżący 31/2019
21/08/19 11:34 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (20/2019) ustanowienie kuratora dla Spółki
19/08/19 08:31 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (19/2019) zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2 kwartały 2019 roku
08:30 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (18/2019) ustanowienie zarządcy
08:27 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (17/2019) rezygnacja wszystkich członków zarządu oraz wszystkich członków rady nadzorczej
05/08/19 18:59 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki UNIFIED FACTORY SA
31/07/19 00:08 UNIFIED FACTORY S.A.: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
30/07/19 23:36 brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (16/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
23:30 UNIFIED FACTORY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki