info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 02:52
kontakt
UNIFIED

Komunikaty

25/01/21 18:38  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (1/2021) Komunikat Administratora Zastawu dot. sprzedaży obligatariuszom zastawionych akcji Unified Factory S.A.
15/01/21 17:40 UNIFIED FACTORY S.A.: Zawiadomienia ws. akcji Unified Factory S.A.
14/01/21 18:15 UNIFIED FACTORY S.A.: Zawiadomienia ws. akcji Unified Factory S.A.
11:18 UNIFIED FACTORY S.A.: Terminy raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 16:30 UNIFIED FACTORY S.A.: Decyzja dotycząca zwrotu VAT dla Unified Factory S.A.
26/11/20 12:08 UNIFIED FACTORY S.A.: Decyzja dotycząca przedłużenia terminu zwrotu VAT dla Unified Factory S.A.
13/11/20 11:20  brak uprawnień UNIFIED FACTORY W RESTRUKTURYZACJI SA (16/2020) Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku
22/10/20 19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki UNIFIED FACTORY SA notowanych na rynku NewConnect
21/10/20 14:33  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2020) aktualne oznaczenie Spółki Unified Factory S.A.
20/10/20 14:51 UNIFIED FACTORY S.A.: Oświadczenie Administratora Zastawu ws. akcji Unified Factory S.A.
30/09/20 21:03  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2020) Skonsolidowany raport za II kwartał 2020 roku
16/09/20 12:19 UNIFIED FACTORY S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2020 roku - sprostowanie
10/09/20 22:17 UNIFIED FACTORY S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZA z dnia 27 sierpnia 2020 roku
22:10 UNIFIED FACTORY S.A.: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2020 roku
21:59  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2020) Oświadczenia Zarządu Unified Factory S.A. dot. sprawozdań finansowych za 2019 rok