info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 08:21
kontakt
UNIFIED

Komunikaty

21/07/21 14:59 UNIFIED FACTORY S.A.: Kolejne wdrożenie systemu UF PRO dla Klienta Netia S.A.
20/07/21 09:34 UNIFIED FACTORY S.A.: Unified Factory S.A. nawiązało współpracę z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
09/07/21 13:07 UNIFIED FACTORY S.A.: Sprawozdanie Nadzorcy wykonania układu przez Unified Factory S.A.
02/07/21 16:00 UNIFIED FACTORY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 sierpnia 2021 roku
12:30 UNIFIED FACTORY S.A.: Komentarz Zarządu UF SA do opinii biegłego rewidenta wydanej do sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok
01/07/21 23:53  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (5/2021) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
30/06/21 23:30  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (4/2021) Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
27/05/21 14:13 UNIFIED FACTORY S.A.: Termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
15/05/21 09:49  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (3/2021) Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku
06/05/21 12:53 UNIFIED FACTORY S.A.: Wznowienie sprzedaży UF PRO za pośrednictwem Netia S.A.
14/02/21 14:40  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (2/2021) Skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 roku
26/01/21 14:53 UNIFIED FACTORY S.A.: Zawiadomienie ws. nabycia akcji Unified Factory S.A.
25/01/21 18:38  brak uprawnień UNIFIED FACTORY SA (1/2021) Komunikat Administratora Zastawu dot. sprzedaży obligatariuszom zastawionych akcji Unified Factory S.A.
15/01/21 17:40 UNIFIED FACTORY S.A.: Zawiadomienia ws. akcji Unified Factory S.A.
14/01/21 18:15 UNIFIED FACTORY S.A.: Zawiadomienia ws. akcji Unified Factory S.A.