info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 15:06
kontakt
MEDCAMP

Komunikaty

13/02/20 16:28 brak uprawnień MEDCAMP SA (2/2020) Jednostkowy raport za IV kw 2019 roku
29/01/20 14:19 brak uprawnień MEDCAMP SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
31/12/19 13:41 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MEDCAMP S.A. na rynku NewConnect
14/11/19 12:51 brak uprawnień MEDCAMP SA (9/2019) Jednostkowy raport za III kw 2019 roku
16/09/19 16:19 MEDCAMP S.A.: Zbycie nieruchomości przez spółkę zależną
14/08/19 15:16 brak uprawnień MEDCAMP SA (8/2019) Jednostkowy raport za II kw 2019 roku
28/06/19 15:46 brak uprawnień MEDCAMP SA (7/2019) Treść uchwał ZWZA Spółki MEDCAMP S.A. podjętych w dniu 28 czerwca 2019 roku
15:02 MEDCAMP S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ MEDCAMP S.A. w dniu 28.06.2019r.
31/05/19 14:16 MEDCAMP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:07 brak uprawnień MEDCAMP SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/05/19 12:50 brak uprawnień MEDCAMP SA (5/2019) Korekta raportu kwartalnego 4/2019- sprostowanie omyłki pisarskiej w tytule raportu.
15/05/19 11:14 brak uprawnień MEDCAMP SA (4/2019) Jednostkowy raport za IV kw 2018 roku
12/04/19 15:58 brak uprawnień MEDCAMP SA (3/2019) Raport roczny za rok 2018
14/02/19 19:13 brak uprawnień MEDCAMP SA (2/2019) Jednostkowy raport za IV kw 2018 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna
31/01/19 16:42 brak uprawnień MEDCAMP SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku