info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 08:50
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

20/07/21 21:53  brak uprawnień MEDAPP SA (9/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
02/07/21 19:14 MEDAPP S.A.: Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku w Niemczech
29/06/21 22:46 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2021 roku
22:32  brak uprawnień MEDAPP SA (8/2021) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
22:28  brak uprawnień MEDAPP SA (7/2021) Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku
18/06/21 18:53  brak uprawnień MEDAPP SA (6/2021) Uzupełnienie materiałów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku
10/06/21 13:02 MEDAPP S.A.: Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na Börse Frankfurt
01/06/21 16:49  brak uprawnień MEDAPP SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał
16:48 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał
26/05/21 08:44 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
14/05/21 16:20  brak uprawnień MEDAPP SA (4/2021) Raport okresowy z działalności Emitenta za I kwartał 2021 roku
26/04/21 14:21 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja)
22/03/21 19:32  brak uprawnień MEDAPP SA (3/2021) Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020
12/03/21 17:44  brak uprawnień MEDAPP SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta
26/02/21 11:43 MEDAPP S.A.: Zawarcie przez MedApp S.A. Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC- Bioengineering Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach dot. projektu DECODE w ramach unijnego programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020