info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.22, godz. 13:41
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

22/03/21 19:32  brak uprawnień MEDAPP SA (3/2021) Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2020
12/03/21 17:44  brak uprawnień MEDAPP SA (2/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta
26/02/21 11:43 MEDAPP S.A.: Zawarcie przez MedApp S.A. Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC- Bioengineering Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach dot. projektu DECODE w ramach unijnego programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020
04/02/21 21:50 MEDAPP S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Emitenta za 2020 rok
02/02/21 14:17 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy współpracy z Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
29/01/21 16:57  brak uprawnień MEDAPP SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
14:21 MEDAPP S.A.: Piąte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
26/01/21 17:18 MEDAPP S.A.: Zawarcie przez MedApp S.A. i Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK), spółką zależną Insight Enterprises Inc. Umowy partnerskiej w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye oferowanego przez MedApp S.A.
19/01/21 18:38 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy ubezpieczenia
18/01/21 07:27 MEDAPP S.A.: Otrzymanie przez MedApp S.A. statusu Mixed Reality Distributor - Managed Partner (DMP) od Microsoft
11/01/21 08:00 MEDAPP S.A.: Przyjęcie MedApp S.A. do programu partnerskiego Microsoft Mixed Reality (MRPP) jako Silver Partner
31/12/20 15:54 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30.12.2020 roku
12:36  brak uprawnień MEDAPP SA (38/2020) Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta
12:26  brak uprawnień MEDAPP SA (37/2020) Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 30 grudnia 2020 roku
21/12/20 18:48  brak uprawnień MEDAPP SA (36/2020) Zmiana w składzie Zarządu Emitenta