info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:49
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

26/01/21 17:18 MEDAPP S.A.: Zawarcie przez MedApp S.A. i Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK), spółką zależną Insight Enterprises Inc. Umowy partnerskiej w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye oferowanego przez MedApp S.A.
19/01/21 18:38 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy ubezpieczenia
18/01/21 07:27 MEDAPP S.A.: Otrzymanie przez MedApp S.A. statusu Mixed Reality Distributor - Managed Partner (DMP) od Microsoft
11/01/21 08:00 MEDAPP S.A.: Przyjęcie MedApp S.A. do programu partnerskiego Microsoft Mixed Reality (MRPP) jako Silver Partner
31/12/20 15:54 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30.12.2020 roku
12:36  brak uprawnień MEDAPP SA (38/2020) Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego Emitenta
12:26  brak uprawnień MEDAPP SA (37/2020) Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 30 grudnia 2020 roku
21/12/20 18:48  brak uprawnień MEDAPP SA (36/2020) Zmiana w składzie Zarządu Emitenta
10/12/20 22:02  brak uprawnień MEDAPP SA (35/2020) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
09/12/20 19:08  brak uprawnień MEDAPP SA (34/2020) Rejestracja zmian w statucie Emitenta oraz odmowa rejestracji części zmian w statucie Emitenta
10:04 MEDAPP S.A.: Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki
09:55  brak uprawnień MEDAPP SA (33/2020) Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki
04/12/20 17:36 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 roku
17:30  brak uprawnień MEDAPP SA (32/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 roku
23/11/20 11:48 MEDAPP S.A.: Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji