info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:24
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

25/05/20 13:45  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
13/05/20 13:04  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020r.
12/02/20 11:50  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019r.
10/01/20 18:07  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
20/12/19 14:33  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (13/2019) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
13/11/19 12:20  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019r.
06/11/19 14:48 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
13/09/19 15:50 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
15:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
02/09/19 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI
30/08/19 11:28  brak uprawnień Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki Browar Czarnków
11:20 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie prac nad wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym
11:13 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w przyspieszonym postępowaniu układowym
13/08/19 09:49  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019r.
27/06/19 14:24  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (10/2019) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 27.06.2019r. i odstąpienie od głosowania nad uchwałą