info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:15
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

11/06/21 15:42  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (15/2021) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.
15:37 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.
07/06/21 16:49  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (14/2021) Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
16:46  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (13/2021) Korekta raportu okresowego za 2020 rok
01/06/21 15:04  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (12/2021) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2021r.
14:56 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2021r.
31/05/21 13:59  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (11/2021) Raport roczny Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020
17/05/21 16:40  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (10/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021r.
26/04/21 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
23/04/21 14:41 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
15/04/21 17:32 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
26/03/21 13:27 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021r.
13:23  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
13:18  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (8/2021) Treść uchwał NWZA spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 25.03.2021r. wraz z informacją odstąpieniu od głosowania nad jedną z uchwał
15/03/21 16:08 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym.