info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:24
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

26/03/21 13:27 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021r.
13:23  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (9/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
13:18  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (8/2021) Treść uchwał NWZA spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 25.03.2021r. wraz z informacją odstąpieniu od głosowania nad jedną z uchwał
15/03/21 16:08 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym.
04/03/21 15:30  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (7/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
11:10 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem oraz zawarcie umowy zastawu rejestrowego
03/03/21 14:12  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (6/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/03/21 16:17  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (5/2021) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
26/02/21 19:43  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.03.2021r.
19:01 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25 marca 2021r.
18:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o zawarciu umowy cesji wierzytelności
18:42 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Informacja o zawarciu przez głównego akcjonariusza umowy przelewu wierzytelności
25/02/21 15:41 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
15:31 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomień o transakcjach na akcjach Spółki od osób zobowiązanych
15/02/21 16:17  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA (3/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020r.