info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:16
kontakt
BERLING

Komunikaty

21/10/19 10:40 BERLING S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
10/09/19 08:52 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/06/19 15:38 BERLING S.A.: Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
15:01  brak uprawnień Berling nie wypłaci dywidendy za 2018 r.
14:57 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 11 czerwca 2019 r.
14:55 BERLING S.A.: Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2018
07/06/19 10:34  brak uprawnień PKO OFE chce, by Berling wypłacił 28 gr dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd
10:13 BERLING S.A.: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszony przez akcjonariusza
05/06/19 09:42  brak uprawnień Berling chce wypłacić 5 gr dywidendy na akcję za '18
09:34 BERLING S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku
31/05/19 21:59 BERLING S.A.: Propozycja podziału zysku za rok 2018
28/05/19 17:36 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 15:31 BERLING S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A.
15/05/19 21:58 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
21:56 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki