info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:46
kontakt
BERLING

Komunikaty

17/03/20 17:32 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz raportu rocznego
17:31 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
31/01/20 16:01 BERLING S.A.: Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/11/19 20:45 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/19 10:40 BERLING S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
10/09/19 08:52 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/06/19 15:38 BERLING S.A.: Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
15:01  brak uprawnień Berling nie wypłaci dywidendy za 2018 r.
14:57 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 11 czerwca 2019 r.
14:55 BERLING S.A.: Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2018
07/06/19 10:34  brak uprawnień PKO OFE chce, by Berling wypłacił 28 gr dywidendy na akcję, więcej niż proponuje zarząd
10:13 BERLING S.A.: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A., zgłoszony przez akcjonariusza
05/06/19 09:42  brak uprawnień Berling chce wypłacić 5 gr dywidendy na akcję za '18
09:34 BERLING S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku
31/05/19 21:59 BERLING S.A.: Propozycja podziału zysku za rok 2018