info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 21:15
kontakt
LARK

Komunikaty

23/12/19 19:42  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
27/09/19 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL S.A.
27/06/19 20:26  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
20:05  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL SA
29/03/19 09:38  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki LARK.PL S.A.
28/12/18 11:21  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki LARK.PL S.A.
13/09/18 13:20 LARK: Powołanie członków Komitetu Audytu
11/09/18 15:05  brak uprawnień Brand24 może osiągnąć próg rentowności wcześniej niż zakładał
02/07/18 15:10 LARK: Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 roku
15:06 LARK: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
14:58 LARK: LARK formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02/06/18 15:39 LARK: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lark.pl S.A. na dzień 29.06.2018 r.
30/05/18 18:11 LARK: Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.
17:55 LARK: LARK formularz raportu kwartalnego