info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:49
kontakt
CIASTZKR

Komunikaty

28/02/20 18:21 brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.
14/02/20 18:12 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.
30/01/20 13:24 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
25/11/19 14:37 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (13/2019) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 ? 2020.
12/11/19 17:14 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
28/10/19 12:32 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (11/2019) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku
11/10/19 11:14 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 07 października 2019 roku.
08/10/19 16:01 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na NWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 7 października 2019 roku.
10/09/19 13:51 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 października 2019 roku oraz projekty uchwał.
13/08/19 17:13 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
27/06/19 16:13 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
15:59 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (7/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
15:49 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
29/05/19 14:58 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku oraz projekty uchwał.
10/05/19 17:15 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku.