info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 15:11
kontakt
CIASTZKR

Komunikaty

01/07/20 08:53 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku.
29/06/20 19:48  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku.
23/06/20 13:18 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku.
18/06/20 19:16  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (12/2020) Treść uchwał podjętych na NWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku
19:01  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (11/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
09/06/20 15:37 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 8 czerwca 2020 roku.
15:25  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (10/2020) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciasteczka z Krakowa S.A. zwołanego po ogłoszonej przerwie na dzień 08.06.2020 roku.
03/06/20 17:12  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał.
22/05/20 18:51 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o Ofercie
18:42 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09:57 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 20 maja 2020 roku.
20/05/20 18:42  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (8/2020) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciasteczka z Krakowa S.A. zwołanego na 20.05.2020 roku.
15/05/20 17:12  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku.
14/05/20 17:23  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (6/2020) Raport roczny za rok obrotowy 2019.
30/04/20 17:05  brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (5/2020) Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki