info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:23
kontakt
CIASTZKR

Komunikaty

11/10/19 11:14 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 07 października 2019 roku.
08/10/19 16:01 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na NWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 7 października 2019 roku.
10/09/19 13:51 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 października 2019 roku oraz projekty uchwał.
13/08/19 17:13 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
27/06/19 16:13 CIASTECZKA Z KRAKOWA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
15:59 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (7/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
15:49 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
29/05/19 14:58 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku oraz projekty uchwał.
10/05/19 17:15 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku.
11/03/19 18:04 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (3/2019) Raport roczny za 2018 rok
27/02/19 17:13 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (2/2019) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
21/01/19 13:41 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
14/11/18 17:03 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (11/2018) Raport okresowy Ciasteczka z Krakowa S.A. za III kwartał 2018 roku
04/10/18 14:06 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (10/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
14/08/18 18:01 brak uprawnień CIASTECZKA Z KRAKOWA SA (9/2018) Raport okresowy Ciasteczka z Krakowa S.A. za II kwartał 2018 r.