info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 16:23
kontakt
INDOS

Komunikaty

27/10/20 12:19 INDOS S.A.: Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K1
06/10/20 09:45  brak uprawnień INDOS SA (12/2020) Umorzenie części obligacji serii K1
21/09/20 14:10  brak uprawnień INDOS SA (11/2020) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 o wartości 10.786.500,00 zł
17/09/20 15:59 INDOS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii K1 oraz objęcie obligacji serii K5 o wartości 10.786.500 zł
28/08/20 09:32 INDOS S.A.: Indos SA emituje obligacje serii K5 o wartości 11.500.000,00 zł
25/08/20 15:42 INDOS S.A.: Odmowa przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Emitenta
14/08/20 15:36  brak uprawnień INDOS SA (10/2020) Raport za II kwartał 2020 r.
04/08/20 14:34  brak uprawnień INDOS SA (9/2020) Uzupełnienie raportów okresowych przekazanych w roku 2020
17/07/20 17:51  brak uprawnień Indos przedłuża i zwiększa program emisji obligacji
17:42 INDOS S.A.: Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA
16:54 INDOS S.A.: Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA
04/06/20 10:33  brak uprawnień INDOS SA (8/2020) Informacja na temat wypłaty dywidendy
10:19 INDOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2.06.2020 r.
02/06/20 14:28  brak uprawnień INDOS SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 r.
15/05/20 14:35  brak uprawnień INDOS SA (6/2020) Raport za I kwartał 2020 r. Indos Spółka Akcyjna