info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 06:44
kontakt
INDOS

Komunikaty

23/08/19 14:32 INDOS S.A.: Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii J na żądanie Emitenta
19/08/19 14:03 INDOS S.A.: Spłata istotnej umowy pożyczki
09/08/19 14:51  brak uprawnień INDOS SA (13/2019) Raport za II kwartał 2019 r.
06/08/19 18:05  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki INDOS S.A.
02/08/19 13:53 INDOS S.A.: Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem - firmą handlową z branży paliw stałych.
09/07/19 13:27 INDOS S.A.: Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii J na żądanie Emitenta.
02/07/19 10:50 INDOS S.A.: Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży handlowej
10:02 INDOS S.A.: Spłata istotnej umowy pożyczki.
28/06/19 13:29  brak uprawnień Indos wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za '18
13:11  brak uprawnień INDOS SA (12/2019) Informacja na temat wypłaty dywidendy.
09:24 INDOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.06.2019 r.
27/06/19 15:35  brak uprawnień INDOS SA (11/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15:14  brak uprawnień INDOS SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r.
07/06/19 11:58  brak uprawnień INDOS SA (9/2019) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K2 o wartości 7.000.000 zł
05/06/19 17:03 INDOS S.A.: Przedterminowy wykup części obligacji serii J oraz objęcie wszystkich obligacji serii K2 o wartości 7.000.000 zł.