info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:08
kontakt
MEDGALIC

Komunikaty

08/10/20 18:26 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MED-GALICJA SA W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
07/10/20 14:40 brak uprawnień MED-GALICJA SA (1/2020) Ogłoszenie upadłości MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach
18/03/20 10:01 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MED-GALICJA S.A.
12/12/19 20:01 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MED-GALICJA SA
04/10/19 19:34 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MED-GALICJA SA na rynku NewConnect
03/10/19 21:08 brak uprawnień MED-GALICJA SA (28/2019) Zawieszenie notowań i obrotu akcjami Spółki MED-GALICJA
20:28 brak uprawnień MED-GALICJA SA (27/2019) Uzupełnienie - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 roku
30/09/19 18:45 MED-GALICJA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 r.
18:33 brak uprawnień MED-GALICJA SA (26/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 roku
25/09/19 16:42 MED-GALICJA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spólki zależnej GALIO Innovation SP. z o.o.
04/09/19 16:25 brak uprawnień MED-GALICJA SA (25/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
16:07 MED-GALICJA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
03/09/19 19:56 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MED-GALICJA S.A.
02/09/19 16:38 brak uprawnień MED-GALICJA SA (24/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
16:35 brak uprawnień MED-GALICJA SA (23/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku