info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:42
kontakt
MEDGALIC

Komunikaty

18/03/20 10:01 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MED-GALICJA S.A.
12/12/19 20:01 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki MED-GALICJA SA
04/10/19 19:34 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki MED-GALICJA SA na rynku NewConnect
03/10/19 21:08 brak uprawnień MED-GALICJA SA (28/2019) Zawieszenie notowań i obrotu akcjami Spółki MED-GALICJA
20:28 brak uprawnień MED-GALICJA SA (27/2019) Uzupełnienie - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 roku
30/09/19 18:45 MED-GALICJA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 r.
18:33 brak uprawnień MED-GALICJA SA (26/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 roku
25/09/19 16:42 MED-GALICJA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spólki zależnej GALIO Innovation SP. z o.o.
04/09/19 16:25 brak uprawnień MED-GALICJA SA (25/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
16:07 MED-GALICJA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
03/09/19 19:56 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MED-GALICJA S.A.
02/09/19 16:38 brak uprawnień MED-GALICJA SA (24/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
16:35 brak uprawnień MED-GALICJA SA (23/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
17/07/19 18:03 brak uprawnień MED-GALICJA SA (22/2019) Spółka MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie terminowego przekazania raportów okres
17:33 brak uprawnień MED-GALICJA SA (21/2019) Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r. i za II kwartał 2019 r.