info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 21:21
kontakt
KGL

Komunikaty

26/10/20 11:31 KORPORACJA KGL S.A.: Trzecie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
23/10/20 17:30 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
22/10/20 17:38 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelez International i rozszerzenie współpracy
15/10/20 10:17 KORPORACJA KGL S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r.
10:06 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego
14/10/20 17:13 KORPORACJA KGL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r.
17:08 KORPORACJA KGL S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r.
12/10/20 12:13 KORPORACJA KGL S.A.: Drugie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
30/09/20 07:27 KORPORACJA KGL S.A.: KORPORACJA KGL S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/20 14:52 KORPORACJA KGL S.A.: Pierwsze wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
17/09/20 15:22 KORPORACJA KGL S.A.: Ogłoszenie Zarządu Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14/09/20 13:22 KORPORACJA KGL S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
03/09/20 09:38  brak uprawnień Millennium DM rekomenduje "kupuj" KGL, cena docelowa 23,4 zł
28/08/20 09:16 KORPORACJA KGL S.A.: Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną.
13/08/20 19:11 KORPORACJA KGL S.A.: Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta