info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.21, godz. 22:44
kontakt
KGL

Komunikaty

06/04/21 14:17  brak uprawnień KORPORACJA KGL SA (1/2021) Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
30/03/21 14:56 KORPORACJA KGL S.A.: Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
12:04 KORPORACJA KGL S.A.: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
15/02/21 13:46 KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A.
10/02/21 15:00  brak uprawnień Projekt Korporacji KGL wybrany przez NCBiR do dofinansowania w wys. 5,1 mln zł
14:48 KORPORACJA KGL S.A.: Decyzja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu dofinansowania projektu
29/01/21 09:16 KORPORACJA KGL S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
22/01/21 11:38 KORPORACJA KGL S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju Korporacja KGL S.A. na lata 2021-2025
10:06 KORPORACJA KGL S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Korporacja KGL S.A. za 2020 r.
31/12/20 13:57 KORPORACJA KGL S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS
13:41 KORPORACJA KGL S.A.: Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną
12:05 KORPORACJA KGL S.A.: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
23/12/20 15:22 KORPORACJA KGL S.A.: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
15:09 KORPORACJA KGL S.A.: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
13:53 KORPORACJA KGL S.A.: Zmiana terminu dostępności kredytu do Umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A.