info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 07:57
kontakt
AUXILIA

Komunikaty

14/08/19 12:53 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
08:40  brak uprawnień AUXILIA SA (10/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
10/08/19 23:08 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za lipiec 2019 r.
10/07/19 23:09 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2019 r.
04/07/19 13:02 AUXILIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.
28/06/19 16:15  brak uprawnień AUXILIA SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 28 czerwca 2019 r.
08/06/19 12:27 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za maj 2019 r.
31/05/19 15:50 AUXILIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
15:41  brak uprawnień AUXILIA SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał
15:26  brak uprawnień AUXILIA SA (7/2019) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok obrotowy
15:17  brak uprawnień AUXILIA SA (6/2019) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy
25/05/19 01:57 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z PHI Wierzytelności S.A.
21/05/19 15:36 AUXILIA S.A.: Ustanowienie hipoteki w związku z zabezpieczeniem obligacji serii B
15/05/19 17:07  brak uprawnień AUXILIA SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
13/05/19 16:38 AUXILIA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie, łącznie bezpośrednio i pośrednio, progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki