info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:45
kontakt
AUXILIA

Komunikaty

10/09/20 19:39 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za sierpień 2020 r.
21/08/20 14:44 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
14/08/20 12:33  brak uprawnień AUXILIA SA (13/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
10/08/20 17:41 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za lipiec 2020 r.
14/07/20 23:29 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2020 r. - korekta numeracji raportu bieżącego ESPI 26/2020
10/07/20 16:41 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2020 r.
07/07/20 15:29 AUXILIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r.
03/07/20 17:41 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
01/07/20 14:55  brak uprawnień AUXILIA SA (12/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
30/06/20 16:31  brak uprawnień AUXILIA SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r.
16:12 AUXILIA S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
16:06  brak uprawnień AUXILIA SA (10/2020) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.
25/06/20 16:42 AUXILIA S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - udzielenie pełnomocnictw w odniesieniu do liczby głosów przekraczających próg 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
19/06/20 16:12 AUXILIA S.A.: Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze dokonanych na instrumentach finansowych Emitenta
18/06/20 15:40  brak uprawnień AUXILIA SA (9/2020) Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii B