info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 22:59
kontakt
ENTER

Komunikaty

26/07/19 14:09  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "akumuluj" Enter Air z ceną docelową 41 zł
10/07/19 15:47 ENTER AIR S.A.: Wybór PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
25/06/19 16:10 ENTER AIR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
16:07  brak uprawnień Enter Air wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję za '18
16:03 ENTER AIR S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
15:57 ENTER AIR S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:51 ENTER AIR S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
11/06/19 19:08 ENTER AIR S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16:47 ENTER AIR S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.
16:33 ENTER AIR S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
04/06/19 20:21 ENTER AIR S.A.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
30/05/19 21:44 ENTER AIR S.A.: ENTER AIR S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/19 15:12 ENTER AIR S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
28/05/19 16:16  brak uprawnień Enter Air chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję za '18
16:07 ENTER AIR S.A.: Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2018