info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 04:08
kontakt
OEX

Komunikaty

30/07/21 14:49  brak uprawnień OEX SA (1/2021) OEX Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 19:59 OEX: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
12/07/21 17:32 OEX: Wyrażenie zgody przez Prezesa UOKiK na koncentrację
08/07/21 17:30 OEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lipca 2021 r.
17:06 OEX: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 8 lipca 2021 r.
30/06/21 16:47 OEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:31 OEX: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
28/06/21 15:44 OEX: Podpisanie przez Spółkę aneksu do umowy sprzedaży akcji ArchiDoc S.A. regulującego kwestię dopłaty do ceny za akcje.
15/06/21 20:19 OEX: Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
18:24 OEX: Znaczne pakiety akcji.
11/06/21 20:32 OEX: Informacja o otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zawiadomienia o zajęciu zabezpieczającym wierzytelności pieniężnych OEX24 Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta
18:47 OEX: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał
17:43 OEX: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
17:39  brak uprawnień OEX z grupą akcjonariuszy wzywają do sprzedaży 1.525.966 akcji OEX po 21,50 zł/szt.
17:16  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki OEX S.A. z siedzibą w WARSZAWIE