info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 14:11
kontakt
OEX

Komunikaty

23/07/19 18:20 OEX: Powiadomienia o transakcjach na akcjach OEX S.A.
19/07/19 13:56 OEX: Otrzymanie ostatecznej oferty w sprawie zakupu akcji ARCHIDOC S.A.
28/06/19 17:37 OEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
25/06/19 19:29  brak uprawnień ZWZ OEX upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
19:18 OEX: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
10/06/19 17:55 OEX: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17:44 OEX: Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję
29/05/19 21:14 OEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał
20:53 OEX: Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r.
20:40 OEX: Decyzja Zarządu Emitenta w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych
21/05/19 08:30  brak uprawnień OEX przedłuża negocjacje ws. sprzedaży ArchiDoc
20/05/19 22:46 OEX: Zmiana terminów zawartych w Term Sheet w sprawie sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.
16/05/19 19:15 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/04/19 07:45 OEX: OEX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:41 OEX: OEX formularz raportu rocznego